Shop Doneer

Onderwerp je aan de Koning!

Leestijd: 3 min.

In Filippenzen 3:18-19 schetst Paulus een droevig beeld van christenen die het kruis niet toepassen in hun leven:

Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen.

Wat is de wortel van hun probleem? Ze zijn geen vijanden van Christus zelf, maar van het kruis. Ze willen van Jezus alles krijgen wat ze kunnen, maar er is één ding dat ze niet willen: de doorwerking van het kruis in hun leven.

Merk op: hun God is de buik. Gaat dat niet op voor sommigen van ons? Er staat verder dat hun eer in hun schande is. Sommige christenen zijn trots op dingen waar ze zich voor zouden moeten schamen. De situatie wordt samengevat in één zin: zij bedenken aardse dingen (NBG: Zij zijn aardsgezind). En het resultaat? Ze gaan regelrecht richting het verderf - een vreselijk woord dat van toepassing is op tijd en eeuwigheid. Moge God ons helpen en ons bevrijden van het systeem van de wereld!

Er is maar één uitweg, een ouderwets woord dat helaas uit het godsdienstige woordgebruik van velen is weggevaagd: bekering. Denk aan de vermaning van de voorbode die kwam om voor Jezus de weg te bereiden:

Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Mattheüs 3:2)

Onthoud Gods bedoeling met het evangelie: Zijn Koninkrijk vestigen. Wat is de eerste vereiste voor toegang tot het Koninkrijk? Bekering! Toen Jezus Zijn bediening begon, gaf Hij Johannes de Doper het grootst denkbare compliment: Hij pakte de draad op, precies waar Johannes was gebleven.

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:

Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Mattheüs 4:17)

Zich bekeren betekent: Ik geef mijn rebellie op. Niet langer stel ik mijn eigen normen, doe ik mijn eigen dingen of volg mijn eigen denken. Ik keer dat alles de rug toe en onderwerp me zonder enig voorbehoud aan Gods rechtvaardige Heerser, Jezus Christus.

Na bekering komt in de genoemde tekst de oproep: Geloof! Veel mensen die worstelen met geloof, kunnen niet geloven omdat ze zich nooit werkelijk hebben bekeerd. Er is geen werkelijk Bijbels geloof in redding mogelijk behalve door bekering. Dus keer het opstandige systeem van deze wereld de rug toe, kom het Koninkrijk binnen en onderwerp je aan de Koning. Dat is echte bekering. Daarin ligt werkelijke, totale bevrijding van het systeem van de wereld!

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor werkelijke vrijheid die voor mij mogelijk is gemaakt door Jezus' offer aan het kruis. Leer mij dat geheim Heer Jezus, dat vrijheid van het wereldsysteem ligt in bekering! Zo wil ik leven Heer Jezus, door de kracht van Uw Geest, die ook een Geest van bekering is... Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.