Shop Doneer

Onderwerping aan Gods instructies

Leestijd: 2 min.

Als God gaat onderwijzen, kiest hij Zijn studenten op basis van karakter – niet op basis van intelligentie, academische onderscheidingen of sociale status. Hij kijkt naar de innerlijke houding van ons hart naar Hem, een houding van eerbiedige onderwerping en respect. Verder bepaalt God wat er op het programma staat. Hij onderwijst mensen in de weg die Hij (God) zal kiezen (zie Psalm 25:12). Vaak is de weg die God kiest anders dan de weg die wij zelf zouden kiezen. Misschien hebben we het liever over onderwerpen zoals profetie of andere openbaring die ons interessant lijkt, maar Gods lesprogramma richt zich misschien wel veel meer op wat nederig en eenvoudig is, zoals dienstbetoon, offervaardigheid en trouw.

Voor hen die zich onderwerpen aan Gods instructies, is er een heerlijke beloning:

Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen... (Psalm 25:14)

In menselijke relaties delen we onze geheimen alleen met mensen die we vertrouwen. Zo zal God ook Zijn geheimen alleen maar aan ons toevertrouwen wanneer we Zijn vertrouwen hebben gewonnen. Als we Zijn vertrouwen krijgen, dan is dat ons diploma van Gods opleiding.

Deze waarheid wordt schitterend geïllustreerd in de relatie die Jezus had met Zijn discipelen. Hij zei:

Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn ​heer​ doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. (Johannes 15:15)

Jezus leerde in de eerste plaats zelf van de Vader, door zich volkomen aan Hem te onderwerpen. Vervolgens gaf Hij wat Hij van de Vader had geleerd door aan Zijn discipelen, aan hen die zich op dezelfde manier aan Hem onderwierpen.

God kiest Zijn studenten nog altijd op die basis. Zijn eisen of lesprogramma's zijn niet veranderd.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U mij hebt verlost. Ik spreek mijn verlangen uit om me volledig te onderwerpen aan Uw instructies, om daardoor Uw vriend te worden, want ik ben een vriend van Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.