Shop Doneer

Onderwerping aan Gods instructies

Leestijd: 1 min.
Als God gaat onderwijzen, kiest hij zijn studenten op basis van karakter - niet op basis van intelligentie, academische onderscheidingen of sociale status. Hij kijkt naar de innerlijke houding van ons hart naar Hem, een houding van eerbiedige onderwerping en respect. Verder bepaalt God wat er op het programma staat. Hij onderwijst mensen
in de weg die Hij (God) zal kiezen (Psalm 25:12, KJV).
Vaak is de weg die God kiest anders dan de weg die wij zelf zouden kiezen. Misschien hebben we het liever over onderwerpen zoals profetie of andere openbaring die ons interessant lijkt, maar Gods lesprogramma richt zich misschien wel veel meer op wat nederig en eenvoudig is, zoals dienstbetoon, offervaardigheid en trouw.
Voor hen die zich onderwerpen aan Gods instructies, is er een heerlijke beloning:Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen (Psalm 25:14).In menselijke relaties delen we onze geheimen alleen met mensen die we vertrouwen. Zo zal God ook zijn geheimen alleen maar aan ons toevertrouwen wanneer we zijn vertrouwen hebben gewonnen. Als we Zijn vertrouwen krijgen, dan is dat ons diploma van Gods opleiding.
Deze waarheid wordt schitterend geïllustreerd in de relatie die Jezus had met zijn discipelen. Hij zei:Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb (Johannes 15:15).Jezus leerde in de eerste plaats zelf van de Vader, door zich volkomen aan Hem te onderwerpen. Vervolgens gaf Hij wat Hij van de Vader had geleerd door aan zijn discipelen, aan hen die zich op dezelfde manier aan Hem onderwierpen.
God kiest zijn studenten nog altijd op die basis. Zijn eisen of lesprogramma's zijn niet veranderd.

Dank U Jezus dat U mij hebt verlost. Ik proclameer mijn verlangen om me volledig te onderwerpen aan Uw instructies, om daardoor zijn vriend te worden, want ik ben een vriend van Christus. Amen.