Shop Doneer

Onderwijs in de plaatselijke gemeente

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 41

Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.
(1 Johannes 2:14b)

Onderwijs in de plaatselijke gemeente
Soms wordt gesuggereerd dat men jonge christenen naar een bijbelschool moet sturen om aan de behoefte aan gedegen bijbelgetrouw onderwijs tegemoet te komen. Deze voorgestelde oplossing heeft echter slechts op twee voorwaarden de gewenste uitwerking.
Allereerst moet er op die bijbelschool genoeg tijd worden besteed aan onderwijs uit de Bijbel. We moeten vaststellen dat er tegenwoordig een toenemende tendens is om steeds minder tijd te wijden aan de eigenlijke bestudering van de Bijbel, en steeds meer tijd aan andere, wereldlijke studies.
Paulus waarschuwde de Kolossenzen: Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen... (Kolossenzen 2:8)
Hij waarschuwde ook Timotheüs: O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. (1 Timotheüs 6:20-21)
Het is hard nodig dat we vandaag deze waarschuwingen herhalen. Het gebeurt regelmatig dat een jonge christen een studie voltooit aan een moderne bijbelschool en toch weggaat met een totaal ontoereikende kennis van wat de Bijbel leert en hoe dit op een praktische manier kan worden toegepast.
Een tweede vereiste die we moeten noemen, is dat geen enkele opleiding aan een bijbelschool, hoe gezond en gedegen die ook mag zijn, ooit de voorganger van de plaatselijke gemeente kan ontheffen van zijn plicht om alle leden van zijn gemeente regelmatig en systematisch te onderrichten in Gods Woord.
De plaatselijke gemeente is het centrale punt in het hele Nieuwtestamentische plan voor bijbels onderwijs. Geen enkel ander instituut kan zich ooit de functie van de plaatselijke gemeente aanmeten. De apostelen en de christenen van het Nieuwe Testament hadden geen ander instituut voor het geven van bijbels onderricht dan de plaatselijke gemeente. Toch verrichtten zij die taak op een veel grondiger manier dan we dat vandaag zien.
Andere georganiseerde studiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld seminars, kunnen wellicht voorzien in speciaal onderricht om bij te dragen aan het onderwijs in de plaatselijke gemeenten, maar zij kunnen nooit hun plaats innemen. De grootste nood van de plaatselijke gemeenten van tegenwoordig is doorgaans niet méér organisatie of betere programma’s of meer activiteiten. Het is eenvoudig dit: diepgaande, praktische en regelmatige instructie in de grote fundamentele waarheden van Gods Woord en hoe ze toe te passen in ieder facet van het christelijk leven.

Vader, ik bid dat U mij een diepe honger geeft naar Uw heerlijke, levende Woord. Neemt U mij aan in Uw Bijbelschool Heer, zodat ik diepgaand Uw Woord bestudeer onder leiding van Uw Heilige Geest die mijn Leraar is tot de waarheid. Dank U dat U mij vol maakt van Hem… Amen.