Shop Doneer

Onmetelijke vergeving

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we: Zijn lichaam werd het zondeoffer en daardoor werd voor eens en voor altijd betaald voor jouw en mijn zonden. Als we dat aanvaarden, zijn we vrij van de gebondenheid en de schuld van de zonde. Terugkijkend naar het vers in Hebreeën lezen we:

…langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. (Hebreeën 10:20)

Onze vleselijke natuur is het voorhangsel, gekruisigd in het lichaam van Jezus. We kunnen dat voorhangsel niet zomaar voorbij om dicht bij God te komen; het voorhangsel moet weggenomen worden, en dat is gebeurd in het lichaam van Jezus. Toen Zijn vlees voor onze zonden werd stukgetrokken en verscheurd aan het kruis, scheurde ook het voorhangsel.

De tempel was op dezelfde drievoudige wijze gebouwd als de tabernakel; de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Het enige verschil was dat de tempel duurzamer was en groter. Volgens de goddelijke orde was het heilige der heiligen afgesloten door middel van dit enorme, glorieuze, dikke en ondoorzichtige gordijn. Maar toen Jezus stierf aan het kruis, net buiten de stad Jeruzalem, gebeurde er iets met dat gordijn.

Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. (Mattheüs 27:50-51)

Er bestaat geen enkele twijfel over wie hier de hand in had. God, geen mens; het gordijn scheurde immers van boven naar beneden. De weg naar het allerheiligste werd geopend door de dood van Jezus, omdat God in het vlees van Jezus aan het kruis, onze zonde veroordeelde en voor altijd wegdeed. Ver weg…

David beschrijft in Psalm 103:12 hoe ver God onze zonde van ons wegdeed: Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

Geïnspireerd door de Heilige Geest, koos David niet de afstand tussen het noorden en zuiden voor zijn beeldspraak… Die afstand is immers meetbaar: een noordpool en een zuidpool… Maar oost en west kennen geen einde…

Door Gods onmetelijke vergeving, doordat het voorhangsel in Jezus (en in Hem ook onze vleselijke natuur) is gescheurd, is het heilige der heiligen nu voor ons toegankelijk!

Gebed van de dag

Vader, dank U dat Uw vergeving geen einde kent en dat mijn vleselijke natuur in Jezus is gekruisigd. Het is heerlijk om vrij te zijn om tot Uw eer en naar Uw weg te mogen leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INDIA

  • Bid om Gods bescherming voor de directeuren Elsie en Danny en de staf, speciaal omdat de covid-19 infecties nog steeds toenemen.
  • Bid om veel bezoekers van de Tamil-talige website (tamil.derekprince.in/) en de Engelse website (www.derekprince.in/), waar gratis onderwijsmateriaal verkrijgbaar is. Maar bid ook om een toenemende verkoop.