Shop Doneer

Ons antwoord op de lasteraar

Leestijd: 3 min.

Tot nu toe hebben we gekeken naar veiligheid op het gebied van ons denken en onze emoties. We hebben afgerekend met vier belangrijke vijanden van onze emotionele veiligheid: angst, bezorgdheid, ontmoediging en depressie. In dit hoofdstuk zullen we nog twee vijanden van onze emotionele veiligheid bestuderen, namelijk kritiek en onjuiste voorstelling van zaken.

Eén van de krachtigste wapens die satan tegen ons gebruikt, is de tong. De naam duivel in het Nieuwe Testament betekent letterlijk 'lasteraar' ('diabolos' tweedracht-zaaier) en dat beschrijft perfect wie hij is!

De duivel is de lasteraar bij uitstek, de aanklager, maar listig als hij is, gebruikt hij vaak de tong van onze medemens om zijn ware aard te tonen. Hij komt niet rechtstreeks in eigen persoon tegen ons op, maar hij neemt stiekem en onzichtbaar de controle over van menselijke tongen (niet zelden die van kinderen van God!) en gebruikt deze tegen (andere) kinderen van God. Hij gebruikt mensen om te lasteren, te veroordelen, te bekritiseren en een verkeerde voorstelling van zaken te geven.

In het Oude Testament kunnen we lezen over de bediening van de profeet Jeremia. In Jeremia 18:18 spreekt de profeet over dat wat zijn vijanden over hem zeggen. Soms helpt God ons door ons te laten weten hoe onze vijand over ons denkt. Soms is het goed om te weten hoe we worden aangevallen, en in Jeremia 18:18 staat een dergelijke uitspraak:

Toen zeiden zij: Kom, laten we plannen tegen ​Jeremia​ bedenken... Kom, laten we hem treffen met de tong...

De Nieuwe Bijbelvertaling zegt: Kom, we brengen hem in opspraak… we schenken aan zijn woorden niet langer gehoor…

Het merendeel van Gods dienstknechten wordt op deze manier door satan aangevallen. Hij valt Gods kinderen aan door middel van de tong van onze medemens. Deze kritiek en valse beschuldigingen, vaak heel subtiel, kunnen ons onzeker maken en ons een gevoel van onveiligheid geven. Hoe moeten we daarop reageren? Wat moet ons antwoord daarop zijn? Het is heel belangrijk dat we reageren zoals Gods Woord voorschrijft. Toen Jezus het had over dit probleem in Mattheüs 5:11 en 12, zei Hij:

Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

In de eerste plaats is het belangrijk om te zien dat als dit ons overkomt, we dan niet een probleem hebben of iets om over te klagen, maar dat het een zegen is. Het overkomt ons namelijk vanwege ons geloof in Jezus! Als dit soort dingen over ons gezegd worden vanwege onze eigen fouten, misstappen en ons verkeerde gedrag, dan moeten we het natuurlijk niet zien als zegen maar ons hart onderzoeken. Maar als we bekritiseerd en aangevallen worden vanwege onze relatie en toewijding aan Christus en onze trouw aan Hem, dan zegt Jezus: ,,Gezegend ben je". Op deze manier word je eigenlijk bevoorrecht door je vijanden. Ze zullen zich dat niet realiseren, maar ze stapelen daarmee een beloning voor jou op in de hemel. Probeer dus vooral niet hen te stoppen; laat ze maar doorgaan, want hoe meer ze dat doen, des te groter is je beloning in de hemel. Bovendien zegt Jezus: ,,Je bevindt je in goed gezelschap, want zo behandelden ze de profeten vóór jou ook al". Zo gingen ze bijvoorbeeld ook al om met Jeremia, in het gedeelte dat we zojuist lazen. Wees dus blij en verheug je als dit je overkomt, want je verdient er een grote beloning mee in de hemel. Deze reactie van dankbaarheid en vreugde, is je eerste bescherming tegen aanvallen van satan, de lasteraar.

Gebed van de dag

Heer, wilt U mij het karakter geven om niet in de verdediging te gaan als ik word aangevallen en belasterd. Laat het mij ook niet ontmoedigen, maar leer me om mij op die momenten helemaal te richten op mijn relatie met U. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NOORWEGEN

  • Bid om leiding en bescherming van de Heer voor onze drie vertalers en hun gezinnen.
  • Bid dat de Heer directeur Sverre en zijn uitgebreide familie aanraakt en zegent, in het bijzonder zijn vrouw Bjorg, in haar strijd tegen kanker.