sluit
Shop Doneer

Ons denken één met Gods denken

Leestijd: 2 min.
In deze studie (oorspronkelijk onder de titel 'Agreeing with God') behandelen we een belangrijke voorwaarde om met God te kunnen wandelen, namelijk het eens zijn met God. In Amos 3:3 zien we hoe belangrijk dit is. Daar staat de volgende vraag:
Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn? (NBG)
'Het eens zijn' betekent dat we onze gedachten en wegen op elkaar afstemmen en met elkaar in lijn brengen. We kunnen niet met God wandelen als we niet èèrst leren onze gedachten en wegen op Hem af te stemmen en in één lijn brengen met Hem! De Bijbel zegt echter ook heel duidelijk dat onze gedachten en wegen van nature heel verschillend zijn van die van God. Lees maar in Jesaja 55:6-9:
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
God zegt hier duidelijk en nadrukkelijk: 'Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten, Mijn wegen zijn niet jouw wegen. Jouw manier van denken is niet in lijn met mijn manier van denken. En jouw natuurlijke wegen zijn niet in harmonie met mijn manier van handelen.' Hij gaat nog verder en zegt dat we eigenlijk te maken hebben met een onoverbrugbare kloof: 'Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde...' - zo groot is de kloof tussen Gods gedachten en wegen, en die van ons. Daarom staat in het begin van deze tekst dat we Hem moeten zoeken op dít moment, nu Hij Zich laat vinden. Hij nodigt ons nú uit om onze eigen gedachten bij Hem in te leveren en ons denken in lijn te brengen met Zijn denken.
Je doet er goed aan om heel bewust te kiezen je eigen, menselijke gedachten en wegen te verlaten en je weg in lijn te brengen met Zijn weg, Zijn gedachten en manier van handelen. Dan zul je merken en ervaren dat God steeds aan je zijde is.

Heer, ik besef dat mijn eigen gedachten en wegen nog op zoveel manieren en gebieden verschillen van die van Uw gedachten en wegen. Daarom wil ik naar U uitspreken Heer, dat ik (me) steeds opnieuw wil (be-)keren en Uw gedachten maken tot die van mij! Dank U, dat U op dit moment dicht bij mij bent en zich laat vinden! Amen.