Shop Doneer

Breng je denken in lijn met Gods denken

Leestijd: 4 min.
Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. (Kolossenzen 3:9-11)

Tot nu toe leerden we in de overdenkingen dat ons denken op vier hoofdgebieden in lijn gebracht moet worden met Gods denken, om het met Hem eens te zijn en met God te kunnen wandelen. De vier hoofdgebieden zijn:

  1. Gods doelen (zijn verheerlijking en uitmuntendheid);
  2. Gods prioriteiten (zijn Koninkrijk en het eeuwige gaat voor het tijdelijke)
  3. Zijn houdingen (oog voor kleine dingen en een basishouding van genade en rechtvaardigheid)
  4. De manier waarop Hij indeelt en rangschikt.

De enige manier waarop we ons denken op deze vier gebieden kunnen veranderen, is door Gods Woord in ons hart en onze gedachten te ontvangen met geloof. De vierde verandering in ons denken betreft dus de manier waarop we rangschikken; hoe delen wij de dingen in?

Het eerste wat we moeten weten is dat de manier waarop wij dingen rangschikken grote invloed heeft op hoe we ermee omgaan en de waarde die we eraan toekennen. Als voorbeeld kijken we naar de manier waarop we vaak mensen categoriseren, bijvoorbeeld in politieke zin. Iemand is bijvoorbeeld een socialist of een liberaal. In termen van de communistische filosofie zouden we ook kunnen zeggen: iemand is een arbeider of een kapitalist. Ook in godsdienstige termen delen we mensen in en kennen daarin verschillende hoofdgroepen: katholiek, protestant, pinkster... Of we delen in naar geografische achtergrond of ras: autochtoon of allochtoon, Jood of Turk, zwart of blank, etc. etc.

Nu een voorbeeld van hoe het indelen in bepaalde groepen verschil kan uitmaken in de manier waarop we met dingen omgaan. Stel, ik ben een blanke, democratische katholiek en ik ontmoet iemand die zwart, democraat en katholiek is. Als ik hem benader op basis van huidskleur, dan is er mogelijk een barrière tussen ons. Maar als ik dezelfde man benader vanuit een politieke of godsdienstige achtergrond, dan kan ik het goed met hem vinden. Op deze manier wordt mijn houding bepaald door de manier waarop ik hem in een bepaalde groep indeel. Er zijn natuurlijk nog vele andere manieren waarop we de invloed van indeling in categorieën duidelijk zouden kunnen maken, maar we kunnen concluderen dat de manier waarop wij mensen of dingen rangschikken en inschatten, bepalend is voor de manier waarop we ze tegemoet treden.

Wat ik wil zeggen is dat voor God hetzelfde opgaat. Als we het met Hem eens willen zijn, moeten we leren volgens Zijn rangschikking te denken. En dit is een revolutie in ons denken, omdat wij van nature totaal anders categoriseren dan God. Laten we leren op Gods manier naar de dingen te kijken.

Gebed van de dag

Heer, ik wil me afkeren van mijn 'hokjesdenken'. Wilt U mij erop wijzen als ik op een menselijke manier rangschik en inschat. Dank u wel voor uw bevrijdende kijk op de dingen en mensen om mij heen die ik van u mag ontvangen.

Boeken over Gods denken

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God en op Hem te gaan lijken.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • Heb je last van negatieve gedachten en wil je anders leren denken? Dan is de proclamatiekaart Vrij van depressie misschien wat voor jou.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.