Shop Doneer

Ons hart gereinigd

Leestijd: 2 min.

De derde vereiste voor een ware aanbidder is een hart dat is gereinigd van een slecht geweten.

Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. (Romeinen 5:9)

De brief aan de Romeinen leert ons dat we gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus. Rechtvaardiging is dat God jou ziet alsof je nooit gezondigd hebt. Dat is precies hoe rechtvaardig het bloed van Jezus ons maakt. Er is geen schuldig geweten meer, besmeurd door de zonde.

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. (Romeinen 8:1a)

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. (1 Johannes 3:21)

Aan de andere kant, als ik op wat voor manier dan ook veroordeeld word in mijn hart, dan heb ik geen toegang tot God.

Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heer zou mij niet hebben gehoord. (Psalm 66:18)

Ieder kind van God moet in geloof een standpunt innemen: ,,Al mijn zonden zijn vergeven; ik heb ze allemaal beleden, en God heeft ze mij vergeven. Het bloed van Jezus reinigt mij van alle ongerechtigheid. Ik ben gerechtvaardigd alsof ik nooit gezondigd heb.” Geloof je dat? Ik wel. Ik ben ervan overtuigd en ik sta mijn denken niet toe om eraan te twijfelen. Ik geloof dat God trouw en rechtvaardig is. Ik geloof dat Hij al mijn zonden heeft vergeven en mij heeft gereinigd van alle ongerechtigheid. Ik hoef niet in elkaar te krimpen of te kruipen voor Gods aangezicht. Ik mag rechtop lopen. God zegt: Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten gaan (Leviticus 26:13). In Hebreeën 10:17 staat het zelfs nog mooier:

En hun zonden en hun wetteloos leven zal Ik zeker niet meer gedenken.

God lijdt niet aan een slecht geheugen; Hij is gewoon een geweldige ‘vergeter’. Dat is een groot verschil. God onthoudt alles, behalve datgene wat Hij besluit te vergeten. Als Hij besluit om iets te vergeven, dan vergeet Hij het ook.

Gebed van de dag

Heer, wilt U mij diep doordringen van Uw voortdurend vergevende hart. En help mij om ook mezelf te vergeven als ik tegen Uw Woord ben ingegaan, en het vervolgens ook te vergeten, net zoals U! Dank U Jezus, voor Uw reinigende bloed dat doorwerkt tot in de uithoeken van mijn leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

Bid om connecties met de juiste bediening, zodat DPM’s zendingswerk in Papua Nieuw Guinea weer kan opstarten en doorgaan met het bereiken van veel mensen met Dereks onderwijs.