sluit
Shop Doneer

Ons hoofddoel als licht

Leestijd: 2 min.

Gisteren spraken we over de kandelaar, die in de Bijbel altijd een beeld is van de Gemeente. Vervolgens concludeerden we dat de kandelaar de enige bron van licht was in het Heilige en dat hiervoor nodig was dat de lamp vol was met olie - het beeld van de Heilige Geest. De functie van de kandelaar was om licht te werpen op het voorwerp dat er direct tegenover stond: de gouden tafel met de toonbroden. De toonbroden vertegenwoordigen natuurlijk Jezus Christus. Hij zei immers:

Ik ben het Brood des levens... Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. (Johannes 6:48, 51)

Het hele doel van de kandelaar was slechts om één ding te doen: de tafel van de toonbroden verlichten. Hier zien we opnieuw zo'n prachtige parallel naar de gemeente - het is precies zo met de Gemeente van Jezus Christus. Wij zijn hier op aarde voor maar één doel: licht werpen op Jezus, het Brood des levens dat gekomen is om eeuwig leven te geven. En we doen dat alleen als we vol zijn van de Heilige Geest, en aangestoken zijn door God.

Wat zien we hierin een bijzondere voorstelling van de Gemeente! Afgezien van de kandelaar was er geen licht in het Heilige. Zonder de Gemeente is er geen licht in de wereld, die oorspronkelijk bedoeld is om God eer te brengen - afgezonderd (geheiligd) te zijn voor Hem... Net zoals de kandelaar alleen licht kan geven als ze gevuld is met olie en aangestoken met vuur, zo kan de Gemeente alleen licht geven als ze gevuld is met de Heilige Geest en aangestoken met vuur. De kandelaar had maar één voorwerp waarvoor zij licht moest geven: de tafel met de toonbroden. Ook de Gemeente heeft maar één 'voorwerp' waarop haar licht moet schijnen: de Heer Jezus Christus.

De enige reden dat jij en ik, als christenen, hier zijn in deze wereld, is om licht te schijnen op Jezus Christus, het Brood des levens. Dit is het grootste doel van ons bestaan op aarde. Al het andere wat we doen is bijzaak. Wij zijn het licht van de wereld.

Misschien is het goed jezelf de vraag te stellen: werp ik door mijn woorden en mijn handelen in mijn dagelijks leven licht op Jezus? Wordt Hij zichtbaar door wie ik ben en wat ik doe? We leven in een wereld die op vele plaatsen fysiek hongerlijdt, maar op nog veel meer plaatsen geestelijke honger... En midden in die wereld werpen wij licht op het hemelse Brood, de Persoon die de geestelijke honger van ieder mens voor altijd kan stillen!

Gebed van de dag

Heer Jezus, wat ben ik U dankbaar dat U uit de hemel bent neergedaald als het levende Brood. Leid mij vandaag en de komende week Heer, naar mensen die honger hebben. Help mij om een getuige te zijn van de levende hoop die in mij is: want U bent Jezus de Redder! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN / SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN

Het team in Peru schiet flink op met het vertalen van Dereks radioboodschappen in de Quechua Ayacucho-taal. Het werk is voor meer dan 75% klaar. De programma’s in de Quechua Cuzco-taal zijn voor bijna 50% opgenomen. Bid voor het redigeren en uploaden en ook om wijsheid en een goede gezondheid voor de vertalers.