Shop Doneer

Ons leven verliezen in God

Leestijd: 2 min.

Het is vanwege het geheimenis waar we gisteren over leerden, dat God op verschillende plaatsen in de bijbel over zichzelf spreekt in het meervoud. Over het moment dat Adam en Eva hadden gezondigd en daarmee hun recht hadden verspeeld om in de tuin te mogen wonen, lezen we in Genesis 3:22:

Toen dacht God de Heer: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad.

In de rest van dit bijbelgedeelte zien we dat de kennis van goed en kwaad een karakteristiek kenmerk is van God en dat hij met ‘ons’ dus doelt op zichzelf.

In Jesaja 6 staat ook een visioen van Jesaja beschreven, waarin de Heer tot Jesaja spreekt.

Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: „Wie zal ik sturen? Wie zal namens ons gaan?” Ik antwoordde: „Hier ben ik, stuur mij” (Jesaja 6:8)

Het is God die hier spreekt, en Hij gebruikt zowel enkelvoud als meervoud: „Wie zal ik sturen? Wie zal namens ons gaan?”

Door de hele bijbel heen zien we deze fascinerende tegenstelling, dat God één is en toch is er binnen die eenheid van God sprake van meer dan één. De volle waarheid over deze tegenstelling van eenheid en meervoudigheid in God, wordt prachtig ontsluierd in het Nieuwe Testament. Het zou heel veel tijd kosten om alle bijbelgedeelten te lezen, maar we lezen één van de meest duidelijke teksten. De laatste opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf, staat onder meer in het slot van het Matteüs-evangelie.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. (Matteüs 28:19)

In het Nederlands komt dit niet zo naar voren, maar in de Griekse taal staat eigenlijk een frase die je letterlijk kunt vertalen als ‘indopen’ of ‘onderdompelen in’. We moeten dus ondergedompeld worden in de naam van God. Dit betekent dat we onze plaats in God moeten innemen, ons eigen leven verliezen in God.

Gebed van de dag

Vader, dank u wel dat ik mijn eigen naam, mijn eigen leven mag verliezen in U. Laat de volle rijkdom van Uw naam mijn leven binnenkomen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.