Shop Doneer

Zijn woonplaats

Leestijd: 2 min.

Wat is het doel waarvoor ons lichaam is gemaakt? Het is een belangrijk doel en het antwoord op die vraag is eenvoudig maar opwindend. Paulus schreef in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe:

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? (1 Korinthe 6:19)

Waarom ontwierp en schiep God een lichaam voor de mens? Het antwoord is verbazingwekkend. Hij wilde dat het lichaam van iedere verloste gelovige zou functioneren als een tempel waarin Hij Zijn intrek zou kunnen nemen door Zijn Heilige Geest. Als je je lichaam bekijkt vanuit die gedachte, dan verandert je hele houding. Je lichaam is ontworpen om een tempel voor God te zijn, waarin Hij kan wonen.

De Bijbel leert ons dat God niet woont in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt (zie Handelingen 7:48; 17:24). Je kunt allerlei gebouwen neerzetten – synagogen, kathedralen, kerken, wat dan ook – God zal er niet in gaan wonen. Als Gods volk in zulke gebouwen samenkomt, zal God daar bij hen zijn, maar Hij woont er niet. God heeft Zijn eigen tempel ontworpen. Wat is deze tempel? Ons lichaam.

Het is verbijsterend te bedenken dat de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, Zijn woning heeft gekozen in ons fysieke lichaam en het maakt tot Zijn tempel.

Toen Jezus in Johannes 7 sprak over de Heilige Geest, zei Hij:

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de ​Geest... (Johannes 7:38-39)

Er is een gebied in je lichaam dat God wil bewonen door Zijn Heilige Geest. In je buik kun je de aanwezigheid van Zijn Geest ervaren.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw werk in mij. Ik verklaar dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in mij woont. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.