Shop Doneer

Ons lichaam offeren

Leestijd: 2 min.

Thema: Jezus' voorbeeld volgen

Gisteren keken we naar de eerste stap om net als Jezus’ voorbeeld Gods wil te volgen. Vandaag kijken we naar:
Stap 2: Ons lichaam offeren
Jezus’ leven bereikte zijn hoogtepunt in het offeren van Zijn lichaam. Hij wist dat dit Gods wil voor Hem was. Het zal je misschien verbazen, maar in de Bijbel staat duidelijk dat volgens Gods wil ook jij en ik onze lichamen moeten offeren. Maar er is een belangrijk verschil. Bij Jezus betekende het offer de dood van Zijn lichaam. Wij echter worden door Paulus aangespoord onze lichamen te stellen tot een levend offer. In Romeinen 12:1 staat:
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
God zegt hier eigenlijk: “In het licht van alles wat Ik voor je heb gedaan, verlang Ik jouw lichaam als een offer aan Mij. Leg je lichaam op mijn altaar en stel het volledig aan Mij ter beschikking.” Als je dat doet, dan ben je dus niet langer zelf de eigenaar van je lichaam. Jij beslist niet langer waar je met je lichaam heen gaat, wat je doet, wat je eet of wat je draagt. Het recht om hierover te beslissen, heb je overgedragen. Van nu af aan behoort jouw lichaam aan God. Je hebt het aan Hem geofferd, een levend lichaam op Zijn altaar.
Wat op het altaar van God is gelegd, is daarna Gods eigendom. Het behoort niet langer toe aan de persoon die het gegeven heeft. God vraagt dat we ons lichaam ter beschikking stellen, net als Jezus. Maar wij zijn levende offers. Wij dienen onze lichamen aan God over te geven en onze rechten op te geven.
Deze waarheden kunnen heel beangstigend klinken. Toch kan ik je uit persoonlijke ervaring vertellen, dat het juist erg avontuurlijk en rijk is. In jouw geval zal het misschien niet betekenen dat je straks op sandalen en in vodden door het leven gaat en je voedt met water en brood. Maar God heeft wel allerlei specifieke ideeën over waar Hij jouw lichaam, jouw persoon, jouw talenten en spierkracht voor gaat gebruiken. Hij zal het je echter niet vertellen voordat je lichaam echt aan Hem toebehoort. Weet je nog? Je moet eerst toewijden, dan volgt het begrijpen.
Heer Jezus, ik wil het avontuur met U aangaan. Ik ben bereid mijn lichaam en kracht in Uw dienst te stellen, omdat ik weet dat U het beste van mijn leven wilt maken, zodat ik Uw naam verheerlijk en bijdraag aan het zichtbaar worden van Uw koninkrijk. Amen.