Shop Doneer

Ons onbetaalbare lichaam

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn vader heeft mij gemaakt
Laten we vandaag eens kijken naar het materiaal waarvan ons menselijk lichaam volgens de Bijbel is gemaakt. Sommigen beseffen wellicht niet dat de Bijbel hier veel over te zeggen heeft.
Het doet me altijd verdriet als christenen denigrerend of minderwaardig spreken over hun lichaam. Beste broer, lieve zus, je lichaam is een wonder. Als je auto een wrak zou zijn en je moest die vervangen, dan heb je alleen maar een zak met euro's nodig om een nieuwe te kopen. Maar zou je ook maar zoiets kleins als een oog beschadigen, dan kun je die niet vervangen. Ons lichaam is van onschatbare waarde. Dit geldt voor ieder orgaan en elk lichaamsdeel. Soms kom ik christenen tegen die beter voor hun auto zorgen dan voor hun eigen lichaam. Dat is een dwaze manier van prioriteiten stellen. In Psalm 139 overdacht David het wonder van zijn eigen lichaam. Hij zei tegen de Heer:
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; een wonder zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. (vers 14)
In deze veel geciteerde tekst had David het over zijn lichaam. Kun jij hem dit met heel je hart nazeggen? Voor een aantal mensen zou dit een verandering teweegbrengen in hun kijk op hun lichaam. Sommige christenen zien hun lichaam echt als een last. Ze zouden willen dat ze niet zo'n last hadden van hun lichaam. Dat is echter een verkeerd gezichtspunt. Zeg David eens hardop na: ,,Ik prijs U, want ik ben ontzagwekkend wonderlijk gemaakt."

Dank U Heer, voor uw werk in mij. Ik proclameer dat mijn lichaam van onschatbare waarde is en ik zeg: Ik prijs U, want ik ben ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Amen.