Shop Doneer

Onszelf aanbieden

Leestijd: 1 min.
Gods oplossing voor onze oude mens, de oude natuur, kan in één woord worden samengevat: 'executie'. Executie is wat er plaatsvond aan het kruis, waar Jezus stierf en waar onze oude mens met Hem gekruisigd werd. Maar hoe passen we die oplossing toe in ons eigen leven?
Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade(Romeinen 6:12-14).
Paulus' instructies kunnen alleen worden opgevolgd door hen die hun geloof in Jezus hebben gesteld en die Zijn plaatsvervangende offer voor hun leven hebben aanvaard. Iemand zei eens: ,,Als je naar de hemel wilt gaan, dan moet je leren nee zeggen." Dat is een belangrijke waarheid. Paulus zei dat we een radicaal standpunt moeten innemen tegen de zonde. Satan kan prima onderscheid maken tussen de woorden die we alleen maar uitspreken en de woorden die we echt menen. Door geloof in Jezus wordt onze wil bevrijd van de zonde die vroeger over ons heerste. Daarna wordt het onze verantwoordelijkheid om onze wil op de juiste manier te trainen. God doet dat niet voor ons. Dit is het punt waarop we onze eigen verantwoordelijkheid moeten herkennen en onze wil gaan beheersen.

Dank U Jezus voor Uw overwinning aan het kruis. Ik neem mijn positie in en spreek uit dat de zonde en satan geen macht meer over mij hebben. Ik proclameer dat de leden van mijn lichaam werktuigen zijn voor de gerechtigheid, aan God overgegeven voor Zijn dienst en tot Zijn verheerlijking. Amen.