Shop Doneer

Onszelf leegmaken

Leestijd: 2 min.

In Filippenzen 2 schrijft Paulus dat we Jezus' voorbeeld moeten volgen. Ik zeg altijd dat onze houding bepaalt hoe we handelen, en ons handelen bepaalt de uitkomst. Daarom is dit de basishouding die we moeten ontwikkelen:

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in ​Christus​ ​Jezus​ was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een ​slaaf​ aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. (Filippenzen 2:5-7)

Jezus werd een slaaf – andere vertalingen zeggen dienstknecht. Dus Hij, de Heer over alles, maakte zichzelf leeg en was bereid een slaaf te worden. En die houding moeten wij navolgen.

In Galaten 5:13-14 schrijft Paulus:

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die gelegenheid geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Want de hele Wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Acht slaan op anderen is de manier waarop we onszelf bevrijden van onze gerichtheid op ons eigen genot, onze vleselijke natuur en onze voortdurende neiging tot egoïsme. We moeten elkaar dienen door liefde. Ik geloof dat de Heilige Geest in deze tijd deze liefdevolle, onzelfzuchtige houding op Gods kinderen wil leggen. Veel mensen hebben de mond vol over het dienen van God, maar dienen nooit hun medegelovigen. Ik weet niet in hoeverre je God kunt dienen als je niet bereid bent je naaste te dienen, omdat de Heer tot ons komt in de leden van Zijn lichaam. Onze houding ten opzichte van die leden weerspiegelt feitelijk onze houding naar God zelf.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij helpt de ander lief te hebben. Ik verklaar dat ik steeds mijn medegelovigen zal dienen. Ik zie dit als een manier om de Heer te dienen. Ik zal op anderen acht slaan. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.