Shop Doneer

Onszelf leegmaken

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal acht slaan op anderen
In Filippenzen 2 schrijft Paulus dat we Jezus' voorbeeld moeten volgen. Ik zeg altijd dat onze houding bepaalt hoe we handelen, en ons handelen bepaalt de uitkomst. Daarom is dit de basishouding die we moeten ontwikkelen:
Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en de mensen gelijk te worden. (2:5-7)
Jezus werd een slaaf - andere vertalingen zeggen dienstknecht. Dus Hij, de Heer over alles, maakte zichzelf leeg en was bereid een slaaf te worden. En die houding moeten wij navolgen.
In Galaten 5:13,14 schrijft Paulus:
Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die gelegenheid geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Acht slaan op anderen is de manier waarop we onszelf bevrijden van onze gerichtheid op ons eigen genot, onze vleselijke natuur en onze voortdurende neiging tot egoïsme. We moeten elkaar dienen door liefde. Ik geloof dat de Heilige Geest in deze tijd deze liefdevolle, onzelfzuchtige houding op Gods kinderen wil leggen. Veel mensen hebben de mond vol over het dienen van God, maar dienen nooit hun medegelovigen. Ik weet niet in hoeverre je God kunt dienen als je niet bereid bent je naaste te dienen, omdat de Heer tot ons komt in de leden van zijn lichaam. Onze houding ten opzichte van die leden weerspiegelt feitelijk onze houding naar God zelf.


Dank U Heer dat U mij helpt de ander lief te hebben. Ik proclameer dat ik steeds mijn mede-gelovigen zal dienen. Ik zie dit als een manier om de Heer te dienen. Ik zal op anderen acht slaan. Amen.