Shop Doneer

Ontdek jouw plek in het Lichaam van Christus (1)

Leestijd: 2 min.

Het is belangrijk om jouw plaats in het lichaam van Christus te ontdekken. Het meest praktische voorbeeld voor het vinden van je plaats in het lichaam lezen we in Romeinen 12:1-2:

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Laten we stilstaan bij de stappen die worden uiteengezet in deze verzen. Vandaag bespreken we de eerste twee, en in de volgende overdenking de laatste twee.

  1. Wijd je lichaam aan God als een levend offer
    Dit gedeelte spreekt over een levend offer, in tegenstelling tot de offers van het Oude Testament, waar het offerdier werd gedood en op het altaar gelegd. De oproep om een levend offer te zijn, roept een diepgaande en verstrekkende vraag op die ieder van ons persoonlijk moet beantwoorden: Wie bezit jouw lichaam? Regel de eigendomskwestie van jouw lichaam. Als jij er zelf de eigenaar van bent, dan is het niet de Heer. Maar als de Heer het bezit, dan is het niet jouw eigendom. Heb je ooit echt je lichaam aan de Heer aangeboden en je eigendomsrecht erover herroepen? Als dat niet het geval is, dan is het nu daarvoor een goed moment.
  2. Vernieuw je gezindheid/denken
    Nadat je je lichaam hebt aangeboden als een offer voor God, volgt de tweede fase van het ontdekken van je plaats in Christus’ lichaam: je begint anders te denken. De vleselijke, niet-wedergeboren mens is zelfgericht en vraagt zich voortdurend af: 'Wat win ik hierbij? Wat kan ik eruit halen? Zal ik ervan genieten? Kom ik hier verder mee?' Maar we kunnen Gods wil niet ontdekken, tenzij onze hele manier van denken verandert. De Bijbel zegt dat een vleselijk denken in vijandschap is met God en dat Hij zijn wil niet openbaart aan zijn vijanden, maar alleen aan zijn vrienden (zie Romeinen 8:7).

Gebed van de dag

Dank U wel Heer Jezus, dat U Uw wil voor mijn leven aan mij openbaart, omdat U mij beschouwt als Uw vriend! Heer, doordring mij iedere dag van die geweldige realiteit dat ik mij Uw vriend mag noemen, maar ook dat U daarom Uw leiding en wil voor mijn leven aan mij openbaart! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.