Shop Doneer

Ontdek jouw plek in het Lichaam van Christus (2)

Leestijd: 2 min.

In de vorige overdenking zagen we de eerste twee stappen die nodig zijn om onze plaats in het lichaam van Christus te ontdekken. In Romeinen 12:1-2 schrijft Paulus:

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

De eerste stap die we hierin herkenden, was: Wijd je lichaam aan God als een levend offer. De tweede stap: Vernieuw je gezindheid/denken. Vandaag kijken we naar de derde en vierde stap.

3. Onderscheid de wil van God

Wanneer je denken is vernieuwd, begin je de wil van God voor je leven te ontdekken en begin je daarin te wandelen. Je zult zelfs merken dat hoe meer je gaat wandelen in de wil van God, hoe beter het gaat! Zoals het Bijbelvers zegt, is zijn wil in eerste instantie ‘goed’ – iets wat je op intellectueel niveau aanvaardt als positief. In de volgende fase wordt Zijn wil ‘welbehaaglijk’- je raakt ermee vertrouwd en omarmt het. Uiteindelijk kom je tot de conclusie dat Zijn wil voor je leven volkomen is, volmaakt. Je kunt je geen andere weg meer voorstellen die nog beter zou passen of nog geschikter zou zijn!

Alleen het vernieuwde denken zal de wil van God op die manier vinden. Vele christenen struikelen en tasten rond in het leven, zonder ooit echt Gods wil te vinden, omdat ze niet echt vernieuwd zijn in hun denken. Anderzijds kom je ook christenen tegen die – ondanks soms moeite en lijden – toch vrede en harmonie kennen, omdat ze Gods wil voor hun leven hebben aanvaard als goed, vervolgens ervaren als welgevallig en tenslotte zelfs hebben geconcludeerd dat zijn weg volmaakt is!

4. Doe je onafhankelijkheid weg

Ik geloof dat een belangrijke les die de Heilige Geest vandaag benadrukt, is dat wij als Gods kinderen ons overtuigde individualisme en onze negatieve, verkeerde houding ten opzichte van medegelovigen moeten opgeven. Niemand van ons kan tegen de ander zeggen: 'Ik heb je niet nodig.' Gods bedoelingen zullen nooit volledig vervuld worden, totdat het lichaam zelf ‘compleet’ is, een eenheid waarbinnen ieder deel zijn taak doet en het lichaam samengroeit naar volwassenheid, tot eer van Hem.

Gebed van de dag

Och hemelse Vader, dank U wel dat U mij helpt ontdekken wat Uw wil is voor mijn leven: het goede (U helpt mij de juiste keuzes te maken), het welgevallige (U helpt mij ook nog ervan te genieten het goede te doen), en het volkomene (U geeft daarin Uw eigen goddelijke volmaaktheid!) Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.