Shop Doneer

Ontferming betonen aan Israël

Leestijd: 2 min.

Het is belangrijk dat we de waarheid erkennen in wat Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw bij de waterput:

...de zaligheid is uit de ​Joden. (Johannes 4:22)

Zonder de Joden hadden we geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, geen Bijbel en bovenal... geen Verlosser! Zonder Israël zou er voor ons dus helemaal geen redding mogelijk zijn! De Bijbel maakt duidelijk dat God van christenen verlangt dat zij ten opzichte van de Joden hun dankbaarheid erkennen en doen wat in hun vermogen ligt om de Joden daarvoor te belonen. In Romeinen 11:30-31 somt Paulus op wat hij eerder schreef over de verantwoordelijkheid van christenen naar de Joden:

Zoals ook u immers voorheen God ​ongehoorzaam​ was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ​ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ​ongehoorzaam​ geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.

Wat ik in deze tekst lees, is dat omdat God door Israëls ongehoorzaamheid barmhartigheid aan ons heeft betoond, Hij verwacht dat wij op onze beurt barmhartigheid tonen aan Israël, zodat ook zij door onze ontferming de barmhartigheid (genade) leren kennen. Hoe kunnen we deze verplichting vervullen? Op vier praktische manieren:

  1. We kunnen een houding van oprechte liefde voor het Joodse volk aannemen en uiten.
  2. We kunnen het goede voor Israël zoeken door ons gebed en voorbede, zoals de Bijbel ons aanspoort te doen (zie Romeinen 10:1)
  3. We kunnen onze dankbaarheid naar Israël tonen door praktische daden van liefdadigheid en vriendschap.
  4. We kunnen zo genieten van de overvloed van Gods zegen in Jezus Christus en deze laten zien, dat we de Joden daarmee tot jaloersheid wekken en zij daar ook naar gaan verlangen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U zich hebt toegewijd aan Israël. Ik doe voorbede voor dit volk. Ik erken mijn dankbaarheid ten opzichte van de Joden en neem een besluit om dit ook op praktische manieren te zullen uiten, en door ontferming te betonen, want de Heer zal Zijn volk niet verlaten. Wilt U mij helpen dit concreet te maken. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.