Shop Doneer

Ontvangen als we vragen

Leestijd: 2 min.

Een van de grote geheimen om iets van God te krijgen, is ontvangen. Er zijn veel mensen die vragen, maar nooit ontvangen. Er is een Bijbeltekst die bijzonder ingaat op het ontvangen. Jezus sprak over het vragen aan God, en zei:

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. (Markus 11:24)

In de New International Version staat: Geloof dat u het hebt ontvangen. Dit laatste is, gelet op het oorspronkelijke Grieks, een betere vertaling. We ontvangen de dingen waar we om vragen, terwijl we bidden. Als je op deze manier bidt – gelovend dat als je bidt, je ook ontvangt – dan zul je ontvangen waar je om vraagt. Ontvangen is overigens niet hetzelfde als hebben. Ontvangen is iets geestelijk bevestigen; hebben is de ervaring die daarop volgt.

Laten we zeggen dat je een financiële nood hebt. Je bidt en bent in contact met God. Je zegt: 'God, we hebben donderdag duizend euro nodig'. Daarna zeg je: 'Dank U Heer.' Op dat moment heb je het ontvangen. Er is niets in je omstandigheden veranderd, maar in geloof heb je het desondanks ontvangen. Je nood zal gelenigd worden en je zult het hebben.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U mij helemaal kent. Ik proclameer dat ik wat ik van U vraag ook ontvang, als ik bid. U voorziet in mijn nood. Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.