Shop Doneer

Ontvangen, luisteren, vurig bidden, zoeken...

Leestijd: 2 min.
Vandaag gaan we nog even dieper in op de vierde stap op onze weg naar de vreze des Heren: onderwijs uit Gods Woord. Deze voorwaarde staat beschreven in Spreuken 2, waar God Zijn kinderen toespreekt. Vier verzen leiden naar een climax, en alle vier bevatten ze een set van twee begrippen die bij elkaar horen:
Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als
verborgen schatten, dan zal je de vreze des Heren begrijpen, de kennis van God vinden.
De eerste set van twee begrippen is het 'aannemen van Gods woorden', en 'het koesteren van Gods geboden' (dit is hoe de NKJV het begrip 'bij je opbergen' vertaalt). Dan volgt het woord je oor acht doen slaan op, wat betekent: bereid zijn je te laten onderwijzen. Als je geconcentreerd en scherp wilt luisteren, dan buig je je hoofd, en daarom betekent 'je oor neigen' (wat staat in de klassieke statenvertaling) leerbaar en nederig zijn.
Dus het tweede wat we moeten doen is ons hoofd neerbuigen en scherp luisteren om ons hart ontvankelijk te maken voor wijsheid en begrip.
De volgende twee begrippen zijn: 'roept het uit' en 'laat je stem klinken'. Deze beide begrippen gaan natuurlijk over gebed - vurig, hartstochtelijk gebed. We roepen het uit: "God, hier willen we ons helemaal naar uitstrekken. Dit willen we met alles wat we hebben! We stoppen niet met bidden totdat U ons dit geeft."
Vers vier legt de nadruk op zoeken - voortdurend, intens, blijven zoeken. Stel, iemand is ter ore gekomen dat er een grote schat begraven ligt in het park, bestemd voor de eerlijke vinder. Dan begint hij of zij toch meteen met graven om die schat te vinden? Zal hij zich dan druk maken om de blaren op zijn handen? Weinig dingen komen in het leven van een christen tot stand, zonder dat hij er hard voor moet werken. Het begint er mee dat je weet over de schat, maar de kennis erover krijg je alleen door er zelf ijverig naar te zoeken.

Heer, dank U wel dat ik me door onze studie van de afgelopen tijd bewust geworden ben van die kostbare schat van de vreze des Heren, die ook ik mag zoeken en najagen met alles wat ik heb en wie ik ben... Ik prijs U voor die genade. Amen.