Shop Doneer

Ontzagwekkend gemaakt

Leestijd: 2 min.

In het boek Job vinden we een prachtige beschrijving van Gods creatieve werk, toen Hij ons lichaam maakte:

Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. Zij zijn beide om mij heen, en U verslindt mij. Denk er toch aan dat U mij als leem gemaakt hebt, en mij tot stof zult laten terugkeren. Hebt U mij niet als melk uitgegoten, en hebt U mij niet als kaas laten stremmen? (Job 10:8-10)

Zoals in Genesis 2:7 het woord 'gevormd' aangeeft dat God tijdens de hele schepping zeer zorgvuldig en bekwaam te werk ging, zo benadrukt ook Job de immense bekwaamheid en zorg die God besteedde bij het vormen van het menselijk lichaam. Wat een levendige uitdrukkingen. In vers 11 lezen we:

Met vlees en huid ben ik door U bekleed, met botten en pezen hebt U mij samengeweven.

Wat een schitterend beeld van de relatie die er bestaat tussen de verschillende delen in het lichaam. In Psalm 139 schreef David:

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw ​boek​ beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond (Psalm 139:16).

God heeft je lichaam gemaakt volgens een bepaalde bouwtekening, als het ware met een nummertje voor elk deel. Elk deel van je lichaam staat beschreven in Gods boek. Vergelijk dit eens met wat Jezus zegt in Lukas 12:7:

Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Zo intens is Gods zorg voor ons lichaam – Hij interesseert zich zelfs voor de kleinste details. Als we ons deze waarheid realiseren, moeten we ook bedenken dat God een doel had met het ontzagwekkende ontwerp van ons lichaam.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw werk in mij. Ik besef dat God mij heeft gevormd met immense zorg en bekwaamheid – en dat Hij een doel heeft met dit prachtige werkstuk, dat mijn lichaam is. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.