Shop Doneer

Onverdeeld en niet vooringenomen

Leestijd: 3 min.
Uit de teksten die we eerder lazen, blijkt dat om Gods stem te kunnen horen, je Hem je
onverdeelde aandacht moet schenken. Het is belangrijk te beseffen dat dit volledig in tegenstelling is met onze hedendaagse cultuur. De meeste mensen vandaag - en zeker de jonge generatie - zijn gewend naar tenminste twee verschillende dingen tegelijkertijd te luisteren. Zelfs mijn eigen dochters in hun tienertijd - en dat is al tientallen jaren geleden - zaten aan de keukentafel geregeld hun huiswerk te maken, terwijl ze tegelijkertijd een televisieprogramma volgden of de radio aan hadden. Daar begreep ik indertijd niets van. Ik ben ook student geweest en zelfs professor op de universiteit, maar ik was beslist niet in staat om twee dingen tegelijk te doen. Als ik televisie kijk dan kijk ik televisie, en als ik studeer, dan studeer ik. Ik wil niet zeggen dat mijn dochters - en met hen de vele jongeren vandaag die radio, tv, sms-berichten, internet of andere activiteiten combineren met huiswerk of conversaties - geen goede cijfers haalden, maar ik weet wel zeker dat de jongeren vandaag niet het maximale eruit halen wat erin zit. Dit is typerend voor de moderne cultuur; men noemt het 'multi-tasken', maar in werkelijkheid is het aanbod van informatie zo groot geworden, dat mensen nauwelijks meer rustig, geconcentreerd, op één taak gericht kunnen zijn. Tegelijk lijken de mensen bang geworden te zijn voor stilte. Ze hebben altijd geluid en prikkels nodig. Al was het maar achtergrondmuziek, er moet iets zijn wat hen op een of andere manier kan afleiden. Toch ben ik ervan overtuigd dat als we echt Gods stem willen verstaan, we ons niet kunnen veroorloven om afgeleid te worden. Om Hem in rust te kunnen ontmoeten en Hem echt te verstaan, zullen we zowel onze oren als onze gedachten volledig op God moeten richten. Deze vorm van aandacht schenken kun je trainen. En het is goed om dat te beseffen, want veel mensen vandaag bezitten die gesteldheid niet meer van nature.
Gisteren lazen we zowel in Spreuken 4:20 als in Spreuken 5:1 en 22:17:
neig uw oor tot mijn uitspraken en richt uw hart op mijn kennis...
We moeten dus ons oor neigen en ons hart richten... Dit spreekt van nederigheid en leerbaar zijn. Veel mensen lezen de Bijbel en bidden tot God vanuit hun eigen vooringenomen gedachten. Ze denken dat ze weten wat God zou hebben gezegd en ook wat Hij zal gaan zeggen. Als God in werkelijkheid dan iets anders zegt, zijn ze simpelweg niet in staat het te verstaan. Ze zijn doof gemaakt door hun vooringenomenheid. Hun eigen opvattingen en verwachtingen staan de openbaring van God in de weg. We herkennen dit wellicht als we kijken naar denominaties. De meeste mensen die behoren tot een bepaalde denominatie of geloofsrichting, lezen de Bijbel door de bril van die denominatie. Ze zijn gekleurd door de kerkelijke richting waar ze deel van uitmaken, en denken (meestal onbewust): Alles wat niet geleerd wordt binnen mijn kerk of denominatie, staat niet in de Bijbel... Ik denk echter dat er geen enkele denominatie bestaat die de volledige waarheid heeft. Er staan dingen in de Bijbel die we in de kerk bijna nooit horen, en als we verwachten dat God alleen maar dingen tot ons zal spreken die we ook al in de kerk hebben gehoord, dan zijn we geestelijk doof; we missen dan wat God tot ons te zeggen heeft. Concluderend, op basis van gisteren en vandaag, kunnen we vaststellen dat de eerste twee vereisten voor een 'horend hart', zijn dus aandacht en een nederige houding.


Heer, vandaag vraag ik mij af: is mijn hart werkelijk nederig en gericht op Uw kennis? Ben ik ontvankelijk voor alles wat U tot mij te zeggen heeft? Met David zeg ik: Behoed mij voor overmoedigheid en laat die niet over mij heersen (Psalm 19:14). Ik kies voor een nederig hart en onverdeelde aandacht voor Uw Woord. Amen.