Shop Doneer

Onze aardse autoriteit

Leestijd: 2 min.

Een van de verzen uit het Oude Testament die het meest wordt geciteerd in het Nieuwe Testament spreekt over de enorme autoriteit van de vergadering van de Heer:

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. (Psalm 110:1)

In Markus 12:35-37 betrekt Jezus deze tekst op zichzelf. ‘De Heer’ is God de Vader. ‘Mijn heer’ is Davids grote Zoon, de Heer Jezus Christus. Dit vers verwijst naar een uitspraak van de Vader tot de Zoon na Jezus’ dood en opstanding, als Hij is opgevaren en Zijn plaats heeft ingenomen aan de rechterhand van de Vader. God de Vader zegt dan tot Jezus Christus, de Zoon: 'Neem plaats aan Mijn rechterhand'. Alle autoriteit in de hemel en op de aarde worden aan Jezus gegeven, totdat God al Zijn vijanden maakt tot Zijn voetbank.

Het Nieuwe Testament leert duidelijk dat Jezus op dit moment gezeten is aan Gods rechterhand (vergelijk bijvoorbeeld Romeinen 8:34, Efeze 1:20, Kolossenzen 3:1, Hebreeën 1:3 en 1 Petrus 3:22). Jezus Christus is nu gezeten op Zijn troon. En in het vervolg van de bovengenoemde Psalm 110 lezen we hoe Hij zijn autoriteit uitvoert op aarde:

De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. (Psalm 110:2)

Ik geloof dat in de eerste twee verzen van Psalm 110 alle drie de personen van de Godheid aanwezig zijn. In het eerste vers lezen we dat God de Vader zegt tot Jezus de Zoon: 'Zit aan Mijn rechterhand'. Daarna, in het tweede vers, zien we dat God de Heilige Geest de scepter van Christus’ macht uitstrekt vanuit Sion, de vergadering van zijn volk! En Hij zegt dan: 'Heers te midden van Uw vijanden.'

Soms zijn we ons zo bewust van de vijanden, dat we vergeten dat Christus nù al heerst. Zijn vijanden zijn nog niet allemaal onderworpen aan Zijn voeten, maar Hij regeert reeds machtig te midden van Zijn vijanden – nu al, door ons! De Heilige Geest strekt de scepter van Christus’ gezag uit over de landen, koningen en heersers van deze aarde. Hij doet dit vanuit de vergadering van Gods volk, dat is samengekomen volgens goddelijke orde, door gebed, de bediening van het Woord en de gaven van de Geest.

We zullen hier dieper op ingaan in de volgende overdenking.

Gebed van de dag

Vader God, dank U wel voor Uw geweldige Zoon, de Heere Jezus, die al Zijn vijanden in deze wereld zal maken tot een voetbank onder Zijn voeten, en voor zover we Zijn heerschappij nu nog niet zien in alle aspecten van deze wereld, zullen we Hem ooit glorieus zien regeren tot in alle eeuwigheid! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.