Shop Doneer

Onze afhankelijkheid van de Heilige Geest

Leestijd: 2 min.

In ons vlees kennen wij allemaal bepaalde zwakheden. Deze zwakheden komen niet voort uit ons lichaam, maar uit ons denken – ons begrip van dingen. Deze zwakheden manifesteren zich op twee verschillende manieren. Ten eerste weten we vaak niet wat we precies moeten bidden. Ten tweede, zelfs als we weten wat we moeten bidden, dan weten we nog niet hoe we ervoor moeten bidden. Daarom zijn we volkomen afhankelijk van de Heilige Geest. Alleen Hij kan ons laten zien wat en hoe we moeten bidden (zie Romeinen 8:26-27).

In de brief die Paulus schreef aan Efeze, benadrukt hij onze afhankelijkheid van de Heilige Geest, om ons gebeden te geven die naar Gods wil zijn. Hij legde uit dat alleen Jezus en de Heilige Geest ons toegang tot de Vader kunnen verschaffen:

Want door Hem (Jezus) hebben wij (Joden en heidenen) beiden door één Geest (de Heilige Geest) de toegang tot de Vader. (Efeze 2:18)

Hier staan twee voorwaarden gecombineerd die een gebed aanvaardbaar maken: Door Jezus en door de Heilige Geest. Elk van deze twee is noodzakelijk. Er bestaat geen enkele natuurlijke kracht die onze menselijke, zwakke stemmen van de aarde kan meenemen naar de oren van God, die op Zijn troon zit in de hemel. Alleen de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest kan dat doen. Zonder Hem hebben we geen toegang tot God. Maar met Hem, en als we luisteren naar Zijn leiding, dan neemt Hij onze gebeden mee naar Gods troon in de hemel.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik bij U kan komen. Ik erken mijn volkomen afhankelijkheid van de Heilige Geest, die mij via Jezus toegang kan geven tot de Vader. Ik heb toegang tot God door de Heilige Geest. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.