Shop Doneer

Onze afhankelijkheid van de Heilige Geest

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Want door Hem hebben wij beiden door één Geest, de toegang tot de Vader
(Efeziërs 2:18)
In ons vlees kennen wij allemaal bepaalde zwakheden. Deze zwakheden komen niet voort uit ons lichaam, maar uit ons denken - ons begrip van dingen. Deze zwakheden manifesteren zich op twee verschillende manieren. Ten eerste weten we vaak niet wat we precies moeten bidden. Ten tweede, zelfs als we weten wat we moeten bidden, dan weten we nog niet hoe we ervoor moeten bidden. Daarom zijn we volkomen afhankelijk van de Heilige Geest. Alleen Hij kan ons laten zien wat en hoe we moeten bidden (zie Romeinen 8:26-27).
In de brief die Paulus schreef aan Efeze, benadrukt hij onze afhankelijkheid van de Heilige Geest, om ons gebeden te geven die zijn in Gods wil. Hij legde uit dat alleen Jezus en de Heilige Geest ons toegang tot de Vader kunnen verschaffen:
Want door Hem (Jezus) hebben wij (Joden en heidenen) beiden door één Geest (de Heilige Geest) de toegang tot de Vader. (Efeze 2:18)
Hier staan twee voorwaarden gecombineerd die een gebed aanvaardbaar maken:
Door Jezus en door de Heilige Geest.
Elk van deze twee is noodzakelijk. Er bestaat geen enkele natuurlijke kracht die onze menselijke zwakke stemmen van de aarde kan meenemen naar de oren van God, die op zijn troon zit in de hemel. Alleen de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest kan dat doen. Zonder Hem hebben we geen toegang tot God. Maar met Hem, en als we luisteren naar zijn leiding, dan neemt Hij onze gebeden mee naar Gods troon in de hemel.
Dank U Heer dat ik bij U kan komen. Ik proclameer mijn volkomen afhankelijkheid van de Heilige Geest, die mij via Jezus toegang kan geven tot de Vader. Ik heb toegang tot God door de Heilige Geest. Amen.