Shop Doneer

Onze behoefte aan vergeving

Leestijd: 1 min.
Wat maakt het woord 'vergeving' eigenlijk zo bijzonder en prachtig? Dat blijkt als je een aantal gevolgen ontdekt die vergeving met zich meebrengt: verzoening, vrede, harmonie, begrip, gemeenschap. Of... kijk eens naar de gevolgen als we niet vergeven: bitterheid, strijd, disharmonie, haat en oorlog. Soms lijkt het wel alsof het menselijk geslacht wordt overweldigd door deze kwade, negatieve krachten. Dit vreselijke lot kunnen we echter ontlopen als we de principes van vergeving kennen en toepassen.
De Bijbel leert ons twee richtingen van vergeving. Ze worden duidelijk zichtbaar in het symbool van ons geloof, het kruis. Het kruis bestaat uit twee balken; een horizontale en een verticale. Deze balken stellen de twee richtingen van vergeving voor. De verticale balk toont ons de vergeving die wij nodig hebben van God. De horizontale balk laat de vergeving zien die wij zelf van anderen nodig hebben, of die we zelf aan de ander moeten schenken. De genade die nodig is voor deze vormen van vergeving is uitsluitend afkomstig van het kruis.De vergeving die we van God moeten ontvangen, wordt prachtig beschreven in Psalm 32:1,2 waar David schrijft:
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.
De Bijbel spreekt niet over een bepaald persoon die vergeving nodig heeft. Er wordt duidelijk gesteld dat wij allemaal vergeving nodig hebben van God. Er zijn geen uitzonderingen. Andere psalmen maken duidelijk dat er niemand is die niet heeft gezondigd (14:1-3; 53:1-3). We hebben allemaal gezondigd, dus hebben we allemaal vergeving nodig. Gelukkig is die er in overvloed, als we geloven in de kracht van het offer dat Jezus bracht aan het kruis.

Dank U Jezus, dat U aan het kruis voor mij stierf. Ik erken mijn eigen behoefte aan vergeving, en ik belijd dat Jezus werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden. Amen.