Shop Doneer

Onze dagen tellen

Leestijd: 2 min.

De meeste predikers hebben het te druk. Ik heb veel te doen, maar ik ben niet te druk. Wist u dat het ongeestelijk is om het te druk te hebben? Het maakt wel indruk op veel mensen, maar het is geestelijk niet goed. God heeft u geschapen als één persoon, en hoe hard u het ook probeert, het zal u nooit lukken om de taak van twee mensen op een goede manier te volbrengen.

Ik heb een artikeltje gelezen, waarin Jamie Buckingham schrijft over zijn beslissing om het ‘urgente’ op te geven zodat je datgene kunt doen wat 'belangrijk' is. Veel leiders worden zo overspoeld door spoedzaken, dat ze nooit aan de belangrijke zaken toekomen. In Psalm 90:12 staat een belangrijk gebed:

Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.

Wat houdt dat in, onze dagen te tellen? (NIV: Leer ons op de juiste manier onze dagen tellen...) Die vraag wil ik graag beantwoorden met een wedervraag: Wat vind jij in jouw leven het moeilijkst te hanteren? Waaraan heb je vaak het meest gebrek? Veel mensen zullen geneigd zijn die vraag te beantwoorden met: geld. In mijn persoonlijke ervaring en ook in mijn beschouwing van anderen, is er echter iets wat nog veel moeilijker te beheren is, iets waaraan ook ikzelf veel vaker gebrek heb: tijd! In mijn leven is tijd toch één van de dingen die ik het moeilijkst te hanteren vind. Daarom is goed rentmeesterschap over onze tijd de belangrijkste test voor onze persoonlijke discipline en voor de echtheid van onze toewijding als christen.

Daarom zeg ik met heel mijn hart dit gebed van de psalmist na: Leer ons op de juiste manier onze dagen te tellen. In de praktijk betekent dit: Leer mij de juiste prioriteiten te stellen. Leer mij voldoende tijd te schenken aan de dingen die het meest belangrijk zijn. Alleen op die manier kan ik een wijs hart krijgen. Uiteindelijk laten de prioriteiten die wij stellen, zien welke waarden ons leven echt regeren. Dingen waar we weinig tijd aan besteden, staan logischerwijs dus onderaan de lijst. Als uit onze tijdsindeling dan echter blijkt dat we geen hoge prioriteit geven aan dingen die werkelijk belangrijk zijn, zoals gebed en het lezen van Gods Woord, dan zal ons hele leven niet op orde zijn. Misschien komen we in de verleiding ons te verontschuldigen: ,,Ach, ik heb gewoon niet genoeg tijd.'' De waarheid is echter: ,,Ik heb mijn tijd niet op de juiste manier gebruikt.'' Voordat het te laat is, zeg met mij de woorden van Mozes (de dichter van deze psalm) na: Leer ons onze dagen tellen, leer mij hoe ik mijn tijd moet indelen.

Dat is één van de dingen die mij het meest raakt in de persoon van Jezus. Hij was nooit gejaagd of gehaast. Hij had het nooit te druk.


Gebed van de dag

Heer, wilt U mij leren om, naar het voorbeeld van Jezus, niet te druk te zijn. Ik leg mijn leven als een onbeschreven blad papier voor U neer. Wilt U er door de Heilige Geest uw prioriteiten op schrijven?Gebed voor DPM wereldwijd

THAILAND

    • Het vertaalteam in Chiang Mai werkt aan 23 boeken in de Thaise en de Laotiaanse taal. Bid om hun bescherming en om zalving om snel en accuraat te kunnen werken.
    • Bid dat meer mensen Dereks onderwijs leren kennen.