Shop Doneer

Onze garantie

Leestijd: 1 min.
Thema:
Wat de opstanding voor ons betekent

Vandaag zullen we nog eens kijken naar het enorme belang van Jezus' opstanding - en naar wat die voor ons betekent. Het tweede waar we van doordrongen mogen zijn, is dat Christus' opstanding uit de dood ook de garantie is voor onze opstanding uit de dood! Kijk maar in Kolossenzen 1:18:
En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
Jezus was het begin van Gods eerste schepping, en door Zijn opstanding, werd Hij ook het begin van Gods nieuwe schepping, die voor ons beschikbaar is gemaakt door geloof. Hier, in dit Bijbelgedeelte in Kolossenzen, zegt Jezus dat Hij de Eerstgeborene uit de doden is. Met andere woorden, opstanding wordt hier bestempeld als 'opnieuw geboren vanuit de dood'. Als we ons opstanding voorstellen als een geboorte, dan passen we er dezelfde volgorde op toe die geldt voor de natuurlijke geboorte van een baby vanuit zijn moeders baarmoeder. Zoals we allemaal weten, komt bij een natuurlijke geboorte altijd het hoofd(-je) eerst en daarna volgt het lijfje, oftewel het lichaam.
Dit is van toepassing op de opstanding van Jezus, en ook op die van ons. Jezus, het Hoofd, is eruit gekomen in de opstanding, en dat garandeert dat ook wij, die het lichaam zijn, het Hoofd zullen volgen. Jezus Zelf, vat dit kort en krachtig samen in Johannes 14:19: Want Ik leef, en ook jullie zullen leven. (NBV)
Zijn leven is ons leven. Wij hebben een garantie dat wij zullen delen in Zijn opstanding, omdat we met Hem één zijn geworden.

Heer Jezus, dank U wel dat ik - door mijn geloof in Uw volbrachte werk aan het Kruis - zal mogen delen in Uw opstanding. Ik bid ook Heer, dat Uw hele Lichaam hier op aarde zich hier toenemend van bewust wordt, en dat vanuit onze bewustheid het wereldwijde getuigenis van Uw heerlijke verlossingswerk voortdurend zal blijven groeien, zodat vele mensen gered worden. Amen.