sluit
Shop Doneer

Onze heerlijke plaatsvervanger

Leestijd: 1 min.
Laten we in de Bijbel lezen over hoe Jezus zichzelf identificeerde met de mens en de schuld van de mens zichtbaar maakte:
Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. (Hebreeën 2:14,15, NBV)
Toen Adam in opstand kwam, in plaats van zich als een koning te gedragen, werd hij een slaaf, gebonden door satan, de dood en het verderf. Adam was niet langer vrij. Maar om de mensheid te verlossen uit die slavernij, nam Jezus zelf de gestalte van een mens aan, de natuur van Adam. Hij koos ervoor om van hetzelfde vlees en bloed te worden als wij, zodat Hij door zijn dood degene kon vernietigen die de macht hield over de dood - namelijk de duivel - en ons allemaal zou bevrijden, wij die in slavernij werden gehouden door de angst voor de dood. Aan het kruis nam Jezus de natuur van de gevallen mensheid aan en droeg hij onze zonden. Dit wordt ook gesteld in 1 Petrus 2:24: Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Aan het kruis werd Jezus volledig geïdentificeerd met onze zonden en onze schuld. Hij werd het laatste schuldoffer dat de zonden en schuld van de mensheid wegnam. Hij droeg onze zonden en onze straf. Onze wonden werden zijn wonden, en Hij stierf onze dood. Hij onderging die schuld van opstand als onze plaatsvervanger, de laatste Adam, hangend aan het kruis, zijn levensbloed uitgietend, heeft Hij zichzelf volledig overgegeven om ons vrij te kopen.

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat U zichzelf volledig hebt overgegeven om mij te verlossen, en dat U mijn dood stierf, zodat ik het leven kan ontvangen. Amen.