Shop Doneer

Onze ledematen aanbieden

Leestijd: 2 min.

We kijken nog even verder naar Gods doel voor ons menselijk lichaam. Onze ledematen, onze lichaamsdelen, moeten slaven - of instrumenten - worden van de gerechtigheid. Ten eerste neemt de Heilige Geest Zijn intrek in ons lichaam; vervolgens wordt ons lichaam een instrument in Zijn handen.

Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de ​onreinheid​ en van de ene ​wetteloosheid​ tot de andere ​wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de ​gerechtigheid, tot ​heiliging. (Romeinen 6:19)

Gods bedoeling voor onze ledematen is dat ze aan Hem worden aangeboden als slaven, klaar om Zijn wil te doen, wat die wil ook is. Romeinen 13 moedigt ons aan om onze fysieke ledematen aan te bieden als instrumenten van de gerechtigheid. Als ze zonder reserve aangeboden worden aan God, worden onze lichamen geheiligd en worden we waardige tempels van de Heilige Geest.

Als onze ledematen aan Hem zijn overgegeven, als slaven of instrumenten om Zijn wil te doen, dan zegt God op Zijn beurt: 'Goed, aangezien dit mijn lichaam is, aanvaard ik de volle verantwoordelijkheid voor het onderhoud en welzijn van dit lichaam, zowel in dit leven als in het volgende.' We mogen vertrouwen op Gods zorg, ook voor ons lichaam.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw werk in mij. Ik spreek uit dat ik mijn lichaam op dit moment aanbied, zonder reserve, om geheiligd te worden als een waardige tempel voor de Heilige Geest. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.