Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Onze ogen gericht houden op de dingen die we niet zien

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 54

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
(Jakobus 1:23-25)

Onze ogen gericht houden op de dingen die we niet zien
Gisteren lazen we in 2 Korinthiërs 3:18 hoe de Geest bewerkt dat wij van gedaante veranderd worden terwijl wij in Gods Woord de heerlijkheid van God aanschouwen als in een spiegel.
In 2 Korinthiërs 4:17-18 komt Paulus op hetzelfde thema terug: Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig ​gewicht​ van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
Paulus zegt hier dat het getrouw en overwinnend verduren van tijdelijke verdrukkingen in ons, als gelovigen, resultaten van grote en eeuwigdurende heerlijkheid kan afwerpen. Maar hij voegt er weer dezelfde voorwaarde aan toe als in het vorige hoofdstuk. Deze geestelijke heerlijkheid heeft alleen uitwerking in ons als we onze ogen niet gericht houden op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet.
Zodra we onze ogen van de eeuwige dingen afwenden, hebben onze verdrukkingen niet langer dezelfde, zegenrijke uitwerking. We zien deze eeuwige dingen in de spiegel van Gods Woord. Daarom moeten we steeds volhardend in de spiegel blijven kijken.
In Hebreeën 11:27 lezen we hoe Mozes uit Egypte vluchtte en veertig jaar omzwervingen in de woestijn heeft doorstaan: Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig als zag hij de Onzichtbare.
Let erop wat de bron van Mozes’ kracht was om de verdrukkingen te kunnen doorstaan: Hij bleef standvastig alsof hij de Onzichtbare zag. Doordat Mozes keek naar de eeuwige, onzichtbare God en Redder van zijn volk, kreeg hij de moed en het geloof om over al zijn verdrukkingen te triomferen.
Dezelfde visie kan ons vandaag hetzelfde geloof en dezelfde moed geven. Waar kunnen we deze voortdurende blik op God in onze dagelijkse noden en beproevingen vinden? In de wonderbare geestelijke spiegel die Hij ons voor dit doel gegeven heeft: de spiegel van Zijn eigen Woord. Het geheim van de levensveranderende genade en het overwinnende leven ligt in het gebruikmaken van Gods spiegel. Als we de spiegel goed gebruiken, werkt Gods Geest deze gevolgen in ons leven uit.
Hemelse Vader, help mij om mijn ogen voortdurend gericht te houden op het Kruis, oftewel op het offer van Uw Zoon, mijn Here Jezus, die voor mij die onvoorstelbaar verschrikkelijke weg ging van de dood aan het kruis, waar Hij voor eens en altijd elke claim van satan op ons leven ophief en teniet deed! Dank U wel, dank U wel, dank U wel!...