Shop Doneer

Onze persoonlijke belijdenis

Leestijd: 2 min.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Wat een voorrecht om te ontdekken dat God ons een zekerheid biedt die door geen enkel mens en geen enkele verzekeringsmaatschappij kan worden geboden. In Psalm 91 lazen we dat God ons veilig wil laten wonen in Zijn nabijheid. Vers 2 zegt: Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Ik wil wijzen op het eerste deel; het is een essentiële voorwaarde om ons geloof in God en onze relatie met Hem vrijmoedig persoonlijk te belijden. We moeten niet alleen geloven met ons hart, maar het ook uitspreken met onze mond. Ergens anders zegt de psalmist: Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders (Psalm 107:2).

Onze verlossing wordt voortdurend ter discussie gesteld door de satan, maar er kan geen twijfel blijven bestaan als wij er zelf krachtig van getuigen. We maken onze verlossing effectief door onze persoonlijke belijdenis.

Waaruit bestaat de bescherming die de Heer ons biedt, als we in zijn geheime plaats wonen? We lezen het we in de volgende verzen:

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.
U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

We lezen hier over een vangnet, over dodelijke ziekten, verschrikking van de nacht, een pijl overdag, pest in het donker, een plaag midden op de dag... Maar temidden van al deze verschrikkingen doet God ons een verstrekkende belofte: Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.

Dat laatste heb ik letterlijk meegemaakt toen ik tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte als hospik in het Britse leger. Ik herinner me een dag waarop de vijand ons bombardeerde. Ik ging kalm zitten, midden in de woestijn, en keek hoe de bommen rondom mij neervielen, maar geen enkele bom kwam bij me in de buurt. Op dat moment kwamen de woorden uit deze psalm me helder in gedachten: al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Dit wil niet zeggen dat ons werkelijk nooit iets zal overkomen, we zagen immers gisteren dat Gods veiligheid voorbij het tijdelijke reikt. Maar we mogen wel altijd de eeuwige zekerheid hebben, dat wat ons ook overkomt, niets ooit in staat zal zijn ons te scheiden van Gods liefde en Zijn plan met ons leven. Daarom kunnen we kalm blijven, hoe spannend of angstig de situatie rondom ons ook is.

Gebed van de dag

Here God, dank U dat ik echt mag wonen in de shuilplaats van de Allerhoogste, mijn almachtige hemelse Vader. Laat mij daar elke dag van mijn leven voortdurend van doordrongen zijn Heer. Dan kan ik 's nachts rustig slapen en overdag leven tot Uw eer. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

JAPAN

Bid om Gods bescherming en zalving voor de beide DPM-vertalers en de proeflezer, die doorgaan met werken aan de vertaling van Dereks boeken in het Japans.