Shop Doneer

Onze plaats met Christus innemen

Leestijd: 2 min.

Deze belijdenis kunnen we leggen naast een eerdere 'laten wij'-stelling uit Hebreeën, namelijk:

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. (4:16)

In essentie staat er: 'Laten we bij God komen.' Dit moeten we echter begrijpen in zijn bredere context, en het staat in verband met onze huidige weektekst uit Hebreeën 10:19 en 22:

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, … laten wij dan tot Hem naderen... (zie Hebreeën 10:19-22)

Voor mij wordt hieruit duidelijk dat het 'tot God naderen' hetzelfde is als 'het heiligdom in gaan'.

Laten we deze stellingen eens vergelijken. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de ​genade (vers 16) betekent dat we komen om de hulp te krijgen die we nodig hebben – we komen om Zijn goedheid en genade te ontvangen. Laten we vrijmoedig tot God gaan neemt ons een stap verder mee. De suggestie is niet alleen dat we tot Gods troon komen voor genade, maar we worden tevens uitgenodigd om onze plaats met Christus op de troon in te nemen. Dat betekent het als er staat dat we het heiligdom binnen worden gevraagd.

Omdat de taal in Hebreeën is ontleend aan de opbouw van de tabernakel, zullen we in de komende dagen stilstaan bij de opbouw van de tabernakel. Zo zullen we beter begrijpen wat het betekent het allerheiligste te mogen binnenkomen. De tabernakel bestond uit drie ruimten:

  1. de buitenhof
  2. het heilige, achter het eerste gordijn
  3. het heilige der heilige of ook wel het heiligdom, achter het tweede gordijn

Onze bestemming is het heiligdom, voorbij het tweede voorhangsel. Daar nodigt God jou en mij uit.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik door het bloed van Jezus tot U mag naderen. Ik proclameer dat ik mijn plaats met Christus op de troon inneem en zo nader tot in het heiligdom. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.