Shop Doneer

Onze positie in Christus innemen

Leestijd: 3 min.
Voordat we dieper ingaan op ons getuigenis voor Christus, zullen we eerst kort herhalen wat we al hebben geleerd over onze opdracht om te leven als zout en licht. We leerden dat wij Christus' ambassadeurs zijn, door Hem gezonden om Hem te vertegenwoordigen in deze wereld, net zoals de Vader Hem zond om Zijn Vaders wil te volbrengen en om Zijn macht te tonen. Wij zijn Gods persoonlijke vertegenwoordigers, hersteld tot Zijn gelijkenis en toegerust met Zijn autoriteit. Dat is onze positie, ons voorrecht en onze verantwoordelijkheid als Gemeente.
Ik ben ervan overtuigd dat vandaag in bijna elk deel van het lichaam van Jezus Christus mensen zijn die ernaar verlangen om hun geestelijke positie in te nemen. Ze willen heel graag de leiding van Vaders bedrijf weer in handen nemen, onder aanvoering van Jezus de Zoon. Ze weten alleen niet hoe ze dat moeten doen. Ik heb er mijn leven lang oprecht naar gestreefd om christenen te onderwijzen, zodat we effectief kunnen deelnemen aan de geestelijke strijd die om ons heen plaatsvindt - om de strijd voor de Heer te winnen door Zijn overwinning toe te passen, en om Gods wil hier op aarde te volbrengen.
In de inleiding van deze studie over 'Leven als zout en licht' noemde ik het voorbeeld van een spreker die ik bijna een uur had horen spreken over hoe slecht de situatie in zijn land was. Geloof me, tegen de tijd dat hij klaar was, wist je dat het erbarmelijk was gesteld met dat land! En misschien geldt dat voor jouw land ook wel... Maar na al het slechte nieuws, vertelde die spreker het publiek bijna terloops dat we een 'opwekking van de Heilige Geest' nodig hebben. Toch kan ik me niet herinneren dat hij specifieke instructies gaf over hoe deze opwekking dan tot stand kon komen. Ik denk dat de meeste mensen die deze boodschap hadden gehoord, ontmoedigd, depressief en bezorgd weer weggingen. ,,De situatie is moeilijk en slecht. We moeten iets doen. Maar wat kúnnen we doen?" Niemand wist het.
In tijden van crisis, wanneer iedereen de moed verliest, is er altijd wel iemand die zegt: ,,Laat iemand iets doen - wie dan ook, of wat dan ook!" Maar op die manier krijg je niet echt resultaat. Ik geloof dat de Bijbel heel duidelijk is over wie iets kunnen doen... Jij en ik, Gods kinderen! En ik ben ervan overtuigd dat veel oprechte christenen ook graag iets willen. Ze willen in actie komen...
Daarom is het doel van onze studie dat je de basisprincipes gaat zien van de geestelijke strijd die woedt in en om deze wereld, en over de geestelijke wapens die God aan Zijn kinderen heeft gegeven, om de loop der gebeurtenissen te veranderen van slecht naar goed. Hij heeft ons wapens gegeven om satanische machten te onttronen en om de Here Jezus Christus te verhogen en Hem op Zijn rechtmatige troon te zetten.
We hebben ook gekeken naar het 'arsenaal' van geestelijke wapens dat we kunnen leren benutten. We onderzochten al eerder wat ik noem de 'krachtcentrale van gebed' die we vinden in Mattheüs 18:19: waar twee of drie gelovigen in harmonieuze overeenstemming samenkomen in de Naam van Jezus om samen de geestelijke strijd aan te gaan, daar is God in hun midden. We leerden dat deze plaats van geestelijke kracht omheind moet worden door goede, zuivere relaties, beschermd tegen de schade van aanstoot en onenigheid tussen gelovige christenen.
Vervolgens keken we naar gebed en vasten als krachtige wapens. Onze studie werd geïllustreerd door Bijbelse, historische en ook persoonlijke voorbeelden, waar gebed en vasten de loop van de geschiedenis veranderden, tragedie werd voorkomen, vernietiging tegengehouden, en in sommige gevallen zelfs Gods oordeel werd afgewend.

Dank U Heer, voor het geestelijke inzicht waarin ik heb mogen groeien door al deze belangrijke principes te leren uit Uw Woord. Rust mij toe Heer, om in eenheid met anderen, door gebed en vasten te helpen het tij van onze geschiedenis te keren, en mensen te verbinden aan hun Schepper. Amen.