Shop Doneer

Onze toekomstige stad

Leestijd: 2 min.

De elfde 'laten wij'-uitspraak in Hebreeën, staat in hoofdstuk 13:

Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige (Hebreeën 13:12-14).

Deze tekst gaat over onze houding en relatie met de tegenwoordige wereld. Er staat dat deze wereld niet ons thuis is. We hebben geen blijvende plaats op aarde. De wereld verwierp Jezus, dreef Hem uit hun stad en kruisigde Hem buiten de stadspoorten.

De Bijbel benadrukt steeds het feit dat Jezus' kruisiging buiten de stadsmuren plaatsvond. Jezus werd afgewezen en uit de samenleving gestoten; de wereld wilde Hem niet. En op de manier waarop de wereld Jezus behandelde, zal ze – vroeg of laat – ook ons, Zijn volgelingen, behandelen. We moeten bereid zijn om naar Hem uit te gaan – naar de plaats van kruisiging, afwijzing en schaamte – en Zijn smaad te dragen. Ergens anders in Hebreeën staat dat de smaad van Christus grotere rijkdommen voortbrengt dan alle schatten van Egypte (zie Hebreeën 11:26). Zijn smaad wordt dus onze heerlijkheid.

De schrijver geeft vervolgens een schitterende reden om die smaad te dragen:

Want wij hebben hier geen blijvende stad. (vers 14)

Andere mensen mogen denken dat deze wereld permanent is, wij weten echter beter:

...maar wij zoeken de toekomstige.

Er is een specifieke stad die de bestemming en het thuis is van alle gelovigen. Daar horen wij thuis. Ben jij er diep van doordrongen dat deze wereld niet jouw thuis is – niet jouw blijvende verblijfplaats? Laten we onze toekomstige stad zoeken...

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij oproept om deze wereld achter te laten. Ik spreek uit dat ik bereid ben om tot Jezus uit te gaan 'buiten de stadsmuren', om Zijn smaad te dragen. Ik zal buiten het legerkamp naar Hem uitgaan. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.