Shop Doneer

Onze Vader

Leestijd: 3 min.

Als leden van Gods gezin hebben we een relatie met God, maar ook met onze broeders en zusters. Deze twee relaties binnen Gods gezin worden subtiel maar prachtig toegelicht in de openingswoorden van het Onze Vader:

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zij, Uw Naam worde geheiligd. (Mattheüs 6:9)

De twee sleutelwoorden staan direct aan het begin van dit gebed: ‘Onze Vader’. In het oorspronkelijke Grieks staat er eigenlijk ‘Vader onzer’, oftewel ‘Vader van ons’. In die taal is het eerste en belangrijkste woord dus Vader. Jezus zegt: 'Onthoudt dat jullie door Mij kinderen van God worden. Benader God altijd als jullie Vader. Nader niet tot Hem als alleen God, want God is Hij voor iedereen, of men Hem nu erkent of niet. Maar kom tot Hem als jullie liefhebbende hemelse Vader, met wie jullie nu een echte, zuivere relatie hebben.'

Het tweede woord is ‘onze’ – niet ‘Vader van mij’, maar ‘Vader van ons’. Wat betekent dit? Door te komen tot God als onze Vader, erkennen we dat Hij vele andere kinderen heeft. Je bent niet een enig kind. Al Gods andere kinderen zijn jouw broers en zussen. Deze erkenning sluit iedere zelfgerichtheid van onze kant uit.

Wat ligt er veel besloten in deze twee eenvoudige, allereerste woorden van het Onze Vader. In Johannes 14:6, zei Jezus:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Jezus zei: ‘Ik ben de Weg’, maar een weg staat niet op zichzelf. Een weg heeft alleen zin als hij ergens heenleidt. Waar brengt Jezus, de Weg, ons heen? Hij brengt ons bij de Vader! Gods bedoeling is niet vervuld als we alleen maar de Weg vinden. Wat we moeten vinden is de bestemming van de Weg! Het belangrijkste doel van Jezus Christus is niet om ons bij zichzelf te brengen, maar om ons bij de Vader te brengen.

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen (1 Petrus 3:18).

Het is Gods bedoeling om in een grote familie, zonen en dochters samen te brengen die allemaal lijken op de modelzoon, Jezus. Alles werkt mee in de richting van dat doel, ons te vormen tot zonen naar het beeld van Jezus Christus.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 8:28-29)

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, versterkt mij zozeer in mijn identiteit als zoon/dochter van de allerhoogste God, dat uit mijn leven voortdurend de kracht van Uw Vaderschap spreekt, want als onze tijd en ons land ergens ooit heel hard behoefte aan heeft, dan is het wel het besef van Uw geweldige Vaderschap!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.