Shop Doneer

Onze wil aanwenden

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Bouwsteen drie: zelfbeheersing
We zijn nu klaar om verder te gaan met de volgende fasen in onze groei naar volmaaktheid. Laten we de derde bouwsteen gaan bekijken, die we vinden in 2 Petrus 1:6:
... (voeg) aan de kennis zelfbeheersing (toe) ...
Ik merk dat sommige mensen die de doop in de Heilige Geest hebben ontvangen, het idee en vervolgens de houding hebben dat de Heilige Geest het over zal nemen en het allemaal wel voor ons zal doen. Maar zelfbeheersing is onderdeel van de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest en moet gecultiveerd worden, net zoals je gewassen cultiveert.
Maar de Heilige Geest gaat dus niet alles voor ons doen. Hij schenkt ons zelfbeheersing en op die basis moeten wij onszelf gaan beheersen. Als wij onze wil gaan aanwenden en een beslissing nemen die noodzakelijk is, zal de Heilige Geest ons bekrachtigen en ons ertoe in staat stellen. Maar Hij zal de beslissing niet voor ons nemen.
Het Nieuwe Testament gebruikt over het algemeen verschillende beelden of metaforen om de noodzaak van zelfbeheersing te illustreren. Eén van de redenen dat we zelfbeheersing nodig hebben, is omdat die direct gevolgd wordt door volharding. Deze twee bouwstenen, zelfbeheersing en volharding, kunnen namelijk een ' flessenhals', een knelpunt, gaan vormen in onze groei naar volwassenheid. Als je niet door deze flessenhals heen komt, zal je merken dat het je niet lukt om verder te komen. En je kunt deze dingen niet verwisselen - je moet echt de Bijbelse volgorde aanhouden.
Na de kennis komt de zelfbeheersing. Als je alles weet wat je doen, dan is dat een goede zaak - maar dat is nog niet hetzelfde als het ook daadwerkelijk kunnen doen. Iets kunnen doen, en dan ook nog efficiënt, hang te helemaal af van je zelfbeheersing.
Eén van de meest sprekende beelden die Paulus gebruikt om zelfbeheersing te illustreren, is dat van een atleet. Ik ben altijd erg bescheiden als ik over dit thema onderwijs geef, want ik vraag mezelf voortdurend af: "Hoe ver ben ik in dit onderwerp zelf gekomen?" Laten we lezen wat Paulus zegt in 1 Korinthe 9:24: Weet u niet ...? Merk op dat hier nog een uitdaging ligt wat betreft onwetendheid:
Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.
Wees er goed van doordrongen dat onze wedstrijd niet is tegen onze medechristenen. We strijden tegen de krachten die ons weerstaan en die ons willen afhouden van het ontvangen van de prijs.

Vader, dank U wel dat U mij elke dag toerust om de wedloop te lopen en de goede strijd te strijden. Dank U voor de kracht van Jezus die in mij zodat ik ren als één die de prijs behaalt. Ik prijs U en dank U voor Uw overwinningskracht die in mij is. Amen.