Shop Doneer

Onze zonden, Zijn rechtvaardigheid

Leestijd: 2 min.

Door de hele Bijbel heen komt één onwrikbare boodschap steeds weer naar voren: er is slechts één oplossing of genoegdoening voor de zonde. Dat is een offer. Ieder offer van het Oude Testament wijst profetisch vooruit naar het offer van Jezus aan het Kruis. Door dat ene offer nam Hij voorgoed de zonde weg.

In dit verband is de Hebreeënbrief een kostbare bron van informatie. De schrijver zegt over de offerranden van het Oude Testament dat in die offers ieder jaar de zonden werden herdacht. Zij konden de zonden echter nooit voorgoed wegnemen. Neem bijvoorbeeld het belangrijkste offer van Israël, het offer op de Grote Verzoendag. Het was slechts één jaar geldig. Het nam de zonden niet weg, het bedekte de zonden. Het bedekte de zonden voor dat jaar, totdat het offer opnieuw gebracht moest worden. In zekere zin was het een herinnering aan de zonde. Ieder jaar werd men eraan herinnerd: er moet iets aan de zonde worden gedaan. En men kon er slechts voor één jaar iets aan doen. Maar dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat Jezus door Zijn offer de zonde kon wégnemen. Daarom was er na Hem geen offer voor de zonde meer nodig.

Paulus heeft het daarover in 2 Korinthiërs 5:21: Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Veel christenen zien niet onmiddellijk dat Paulus daar Jesaja 53:10 citeert. Dat kun je alleen begrijpen als je je realiseert dat, volgens de wet van de oudtestamentische offers, het offerdier geïdentificeerd werd met de zonde van de persoon die het offerde. Toen Jezus aan het Kruis geofferd werd, werd Hij met onze zonden geïdentificeerd.

In Paulus’ woorden zien we die heel eenvoudige, maar toch zo diepgaande omwisseling. God maakte Jezus tot zonde, door Hem één te maken met ons en onze zonden. Weet je waarom? Om ons één met Hem te kunnen maken in Zijn gerechtigheid. Dat is Gods oplossing voor de zonde. Er is geen andere. Ik geloof dat het je zegent als je deze waarheid voor een moment hardop uitspreekt:

God maakte Jezus tot zonde door onze ongerechtigheid op Hem te leggen, opdat wij rechtvaardig gemaakt zouden worden door zijn rechtvaardigheid.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat ik in de Heer Jezus bekleed mag zijn met Uw eigen gerechtigheid, en dat de zonde door Uw offer, Heer Jezus, geen enkele heerschappij meer over mij heeft. Dank U Heer, voor het reine, heilige leven dat ik mag leven tot Uw eer! Dank dat de slavernij aan de zonde voor eens en altijd over is in mijn leven! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

INDONESIË

Bid dat de Indonesische website (https://www.derekprinceindonesia.org/) een grotere bekendheid krijgt en meer bezocht wordt, zodat veel mensen gebruik zullen gaan maken van onze enorme hoeveelheid gratis Bahasa Indonesia hulpbronnen.