Shop Doneer

Wettig vrijkomen

Leestijd: 2 min.

Als al onze zonden zijn vergeven, dan hebben wij volledig recht op verlossing! Maar als er een zonde in ons leven is die we nog niet hebben beleden – en die dus niet vergeven is – dan hebben we op dat gebied nog niet het wettig recht op verlossing. Satan kan dan nog steeds claims doen gelden op ons leven. Het bewijs hiervan heb ik talloze malen gezien in de bevrijdingsbediening. Als satan een claim heeft op een bepaald gebied in ons leven doordat in ons leven onvergeven zonde aanwezig is, dan zal hij die claim niet zomaar opgeven. Je kunt naar hem schreeuwen of een week vasten, maar dat zal niets aan de situatie veranderen. De tegenstander weet namelijk dat hij wettig recht heeft om in jouw leven druk uit te oefenen op een gebied waarin jij hem ruimte hebt gegeven, door zonde waar nog niet mee is afgerekend.

Een andere manier waarop gelovigen satan een wettige claim geven in hun leven, is door zelf anderen niet te vergeven. Jezus leerde ons dat we door God vergeven worden, zoals wij ook anderen vergeven:

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven (Mattheüs 6:12).

En nadat Hij dit voorbeeldgebed heeft afgesloten, benadrukt Hij nog eens dat als wij anderen niet vergeven, God de Vader ons ook niet zal vergeven (zie Mattheüs 6:15). We hebben geen recht om Gods vergeving te ontvangen, als we niet in dezelfde mate bereid zijn vergeving te schenken. Als we dus mensen niet hebben vergeven in Gods mate, zijn wij zelf ook niet vergeven. Met andere woorden, ieder gebied in ons leven waarin we anderen niet vergeven hebben, is een gebied waarin satan een wettige claim op ons kan doen gelden. Je kunt doen wat je wilt, maar je kunt satan niet weg krijgen tenzij je hen hebt vergeven die nog bij jou in het krijt staan.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Als er zonden zijn in mijn leven die ik niet heb beleden, openbaart U mij dit dan, zodat ik recht voor U sta en rechtens vrij ben van zonde. Ook kies ik ervoor alle mensen (noem eventueel specifieke namen) te vergeven die mij hebben gekwetst of verkeerd behandeld. Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.