Shop Doneer

Oog voor detail

Leestijd: 1 min.
We hebben tot nu toe geleerd dat, om in gemeenschap met God te wandelen, ons denken moet veranderen op verschillende gebieden; ten eerste Gods doelen (Zijn heerlijkheid en Zijn uitmuntendheid), ten tweede zijn prioriteiten (de vestiging van Zijn Koninkrijk en het eeuwige boven het tijdelijke) en het derde gebied betreft Zijn innerlijke houdingen. Onze houdingen of onze mentaliteit moet in lijn komen met die van God.
De eerste houding van God die ik graag wil bespreken, is volgens mij van doorslaggevende betekenis in al Gods handelen, maar lijkt door de overgrote meerderheid van de christenen volledig over het hoofd te worden gezien. Ook jij zult misschien verbaasd zijn als ik het noem, maar de innerlijke houding waar ik het hier over heb is 'oneindige aandacht voor het kleine'...
Het universum bestaat zoals velen weten uit de 'macrokosmos', het grote en allesomvattende, en de 'microkosmos', het hele kleine deeltje, de bacterie, het korreltje zand, de druppel condens of nog kleiner, de atoom, het proton, neutron, elektron... Maar het maakt niet uit hoe klein het is, alles is met dezelfde principes, dezelfde zorg, wijsheid en oog voor detail gecreëerd.
Gods aandacht voor iets wordt niet minder naarmate het kleiner wordt. In tegenstelling tot de mentaliteit van de wereld om ons heen, is Zijn basishouding is niet: alles wat groot is, is belangrijk en het kleine is onbelangrijk. Steeds meer mensen in onze tijd van 'groter, mooier, beter' hebben die instelling wel, en daarmee missen ze God, omdat deze houding niet overeenstemt met Gods houding.
Iemand heeft eens gezegd: ,,Een genie is iemand die een oneindig vermogen heeft om zorg aan iets te besteden, ergens in te duiken.'' Dat is een prachtige omschrijving van Gods genialiteit. Hij heeft letterlijk een oneindig vermogen om zorg aan iets te besteden. Hij besteedt net zoveel zorg aan het kleinste detail in het heelal als aan het hele universum. Jezus leerde dit heel praktisch en eenvoudig in Lukas 16:10:
Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. (NBV)
Laten we deze eigenschap - ontleend aan de basishouding van onze hemelse Vader - ook ontwikkelen. Laten we ons hart erop zetten om ook hierin steeds meer op Hem te gaan lijken.