Shop Doneer

Oordeel voor de gedachten van het hart

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 24

Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.
(1 Thessalonicenzen 2:13)

Oordeel voor de gedachten van het hart
Gisteren zagen we dat Gods Woord in verschillende mensen heel verschillende effecten kan bewerken en dat die effecten worden bepaald door de reacties van hen die het horen.
Om deze reden lezen we in Hebreeën 4:12 niet alleen dat Gods Woord ‘levend en werkzaam’ is, maar ook dat het de overleggingen en gedachten van het ​hart oordeelt. Gods Woord legt bloot welke natuur en welk karakter degenen hebben die het horen. Het maakt een scherp onderscheid tussen de verschillende soorten toehoorders.
Op dezelfde manier beschrijft Paulus het scheiding makende en openbaar makende karakter van het Evangelie in 1 Korinthiërs 1:18: Want het woord van het ​kruis​ is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
Er is geen verschil in de gepredikte boodschap; de boodschap is dezelfde voor alle mensen. Het verschil ligt in de reactie van hen die het horen. Voor degenen die op de ene wijze reageren schijnt de boodschap pure dwaasheid te zijn; voor degenen die op de tegenovergestelde wijze reageren wordt de boodschap de reddende kracht van God, die in hun leven als een feit – een realiteit - wordt ervaren.
Dit voert ons naar nog een ander feit over het Woord van God, dat wordt vermeld in dat sleutelvers, Hebreeën 4:12. Het Woord van God is niet alleen ‘levend en werkzaam’, het openbaart niet alleen de gedachten en overleggingen van ons hart; het is ook ‘scherper dan enig tweesnijdend zwaard.’ Dat betekent dat het allen die luisteren verdeelt in twee groepen mensen - zij die het verwerpen en het dwaasheid noemen, en zij die het accepteren en er de reddende kracht van God in vinden.
Dit is ook wat Christus bedoelde in Mattheüs 10:34-35:
Denk niet dat Ik gekomen ben om ​vrede​ te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om ​vrede​ te brengen, maar het ​zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder.
Het zwaard dat Christus op aarde kwam brengen is wat Johannes zag in Openbaring 1:16: het zwaard dat kwam uit de mond van Christus - het scherpe, tweesnijdende zwaard van Gods Woord. Dit zwaard brengt in zijn gang door de wereld zelfs scheiding tussen leden van hetzelfde gezin en verbreekt zo de meest hechte aardse banden, afhankelijk van de manier waarop elk van de leden van het gezin op dit Woord reageert. De uitwerking wordt dus bepaald door de reactie van ieder persoonlijk.

Heer, wil U mij helpen om steeds op de juiste manier te reageren op Uw Woord, zodat het voortdurend mijn leven blijft veranderen. Ik wil steeds meer op U gaan lijken, en de kracht van Uw Woord mijn eigen leven en ook dat van mijn omgeving laten vernieuwen. Amen.