Shop Doneer

Oordelen over de heidenvolken

Leestijd: 3 min.


Een beeld van het verzamelen van de naties voor Gods oordeel kunnen we lezen in Joël 3:1-2: Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen, en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.

God verklaart dat Hij eerst de gevangenen van Juda en Jeruzalem zal terugbrengen – dat wil zeggen dat Hij opnieuw het verstrooide Joodse volk zal doen terugkeren in zijn eigen land. Dan zal Hij alle heidense volken verzamelen en een oordeel over hen vellen.

De basis waarop het oordeel geveld zal worden, is dezelfde als door Jezus wordt beschreven in Mattheüs 25. God zegt dat Hij met de volkeren in het gericht zal treden vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël. In dit stadium in de geschiedenis, nu het antisemitisme steeds meer om zich heen zal gaan grijpen en steeds agressiever wordt, is het voor alle naties van enorm belang, dat ze gewaarschuwd worden dat zij door God geoordeeld zullen worden op grond van de manier waarop zij het Joodse volk hebben behandeld.

Als de schapen eenmaal van de bokken zijn gescheiden, zal het oordeel over de heidense naties compleet zijn. Tegen die tijd zullen allen die waardig zijn bevonden om de periode van Christus’ duizendjarig koninkrijk binnen te gaan, door de reinigende oordelen van God zijn gegaan. Eerst zal Israël gereinigd worden in het vuur van de grote verdrukking. Daarna, aan het einde van de grote verdrukking, zullen de heidenen gereinigd worden door Christus’ eigen rechtstreekse tussenkomst en oordeel. Na deze reinigende oordelen over zowel Jood als heiden, zullen er duizend jaren van vrede en welvaart zijn met Christus, die als koning over de hele aarde zal regeren.

Aan het einde van deze periode van duizend jaar zal satan nog een laatste poging doen om de heidense volkeren op te zetten tegen Christus en Zijn koninkrijk, maar zijn rebellie zal door de rechtstreekse tussenkomst van God uitlopen op niets. Satan zal ten slotte dan zelf voorgoed van de aarde worden verbannen en hij zal in de poel van vuur worden geworpen, bij de Antichrist en de valse profeet, die daar dan reeds zijn.

Met deze nederlaag van satans laatste opstand zullen alle opstandelingen onder degenen die in die tijd op aarde leven, worden uitgezuiverd. Dan resteert nog het oordeel over de doden van alle voorafgaande eeuwen. Voor dat oordeel zullen dan alle doden worden opgeroepen die nog niet zijn opgewekt. Op deze manier wordt het toneel voorbereid voor de derde en laatste scène van Gods eeuwig oordeel. Hier zullen we morgen verder naar kijken.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, opnieuw sta ik verbaasd hoe accuraat en levendig in Uw Woord staat beschreven wat er in de laatste dag – richting het einde van de tijd – allemaal staat te gebeuren. Behalve dat ik persoonlijk hier klaar voor wil zijn, wil ik U ook vragen om mij te gebruiken als een levendige getuige van U en Uw komst. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN / SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN

  • Bid om nieuwe contacten met Spaanse voorgangers en leiders in de Verenigde Staten en Latijns Amerika, ook via de DPM-Spaanse website en andere social media.
  • Bid dat het Spaanse team in het V.S.-kantoor wijsheid en leiding van de Heer ontvangt voor het komende jaar, over de ontwikkeling van het werk en het netwerken met meer voorgangers en bedieningen.

Weekvers: Mattheüs 25:31 & 33

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.