Shop Doneer

Op aarde zoals in de hemel...

Leestijd: 2 min.

Nadat Jezus in Mattheüs 18 een krachtige uiteenzetting heeft gegeven over juiste relaties in de Kerk, zegt Hij:

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. (Mattheüs 18:20-22

Merk op dat in dit gedeelte het initiatief niet in de hemel ligt, maar op aarde. Als wij het op aarde ergens over eens zijn, dan doet de hemel het werk. Wanneer wij binden of ontbinden op aarde, dan is het gebonden of ontbonden in de hemel. Onze eensgezindheid en ons binden en ontbinden wordt effectief als we samenkomen in een eensgezinde vergadering. De hemel merkt onze verzoeken en onze gebeden op en verbindt er kracht aan. Als regerende vergadering van God hebben we ongekende autoriteit!

Ooit kende ik een jonge voorganger in Denemarken die werd geconfronteerd met een aantal gescheiden mensen die opnieuw wilden trouwen. Hij had geweigerd het ene stel te trouwen, maar toegestemd een ander stel te trouwen, en kreeg daar kritiek op. Hij was er niet zeker van dat hij de juiste beslissing had genomen, dus hij nam een paar dagen vrij om de Heer te zoeken in deze kwestie. Hij bad: 'Heer, waarom maakte U in het Nieuwe Testament Uw standaard voor het huwelijk, echtscheiding en hertrouwen niet kristalhelder?' De Heer antwoordde hem: 'Als Ik jullie een stel regels had gegeven, dan zou je die op een wettische manier hebben gebruikt om mensen in slavernij te brengen, en je zou geen genade hebben getoond.' Dus zei de voorganger: 'Heer, als U me nu gewoon toont wat U zou doen, dan doe ik dat.' Maar tot zijn verbazing reageerde de Heer: 'Integendeel, als jij besluit wat jij gaat doen, dan doe Ik dat.'

Dat is precies wat Mattheüs 18 zegt: Wat jullie binden, zal Ik binden; wat jullie ontbinden, zal Ik ontbinden. Als jullie het erover eens zijn, zal Ik het doen. God heeft de verantwoordelijkheid bij ons neergelegd, bij de samenkomst. Hij zegt: 'Jullie nemen het besluit en Ik zal het bekrachtigen. Jullie maken de beslissing, en Ik zorg ervoor dat ze wordt uitgevoerd.'

Gebed van de dag

Vader, wat is het bijzonder dat U inderdaad zo ontzettend veel beslissingsbevoegdheid hebt neergelegd bij ons als Uw Kerk hier op aarde. Geeft U ons de wijsheid en het geestelijke gezag om hier datgene te binden en te ontbinden wat die specifieke actie nodig heeft. Dank U dat Uw Geest ons leidt! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.