Shop Doneer

Vertrouwen op Gods liefde

Leestijd: 3 min.

We hebben onze aandacht gericht op twee eenvoudige, maar diepgaande uitspraken: ‘God is liefde’ en ‘God is licht’. Vandaag en de rest van deze week zullen we dit thema verder uitwerken. We beginnen met een passage uit 1 Johannes 4:16:

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

De NBV zegt:

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Het is één ding om intellectueel, theoretisch – misschien vanuit de Bijbel of door een preek – op de hoogte te zijn van de liefde van God, maar het is heel iets anders om erin te geloven, of zoals de NBV zegt: erop te vertrouwen.

Ik wil je graag vertellen dat er meer is dan alleen het weten – dat is geloven in of vertrouwen op. In zekere zin is het ‘jezelf eraan overgeven’. Het betekent op een bepaalde manier ‘het risico nemen’. Je gelooft oprecht dat God van je houdt, dus je vertrouwt je zonder reserve aan Hem toe. Je zou dat nooit doen als je niet vertrouwde op Zijn liefde. Als je alles van tevoren wilt analyseren en berekenen, dan zul je nooit deze stap van toewijding zetten – de stap van totale overgave aan God, van je leven zonder reserve in Zijn handen leggen, van je verlaten op Hem, van vertrouwen in wat Hij ook maar met je leven wil doen – geen voorwaarden en geen condities.

Weet je, dat is zoals God in de eerste plaats van jou en mij hield, en Hij brengt ons tot het punt waar Hij dezelfde soort reactie van ons naar Hem toe wil – geen voorwaarden, geen condities, geen reserves. Het is niet alleen het weten. Het is geloven in de zin van: rekenen op, je toewijden aan, voor waar aannemen wat God zegt. Geef jij je over aan wat de Bijbel zegt over God – dat Hij liefde is? In 1 Johannes 4:18 lezen we:

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Als we ons door vrees laten beheersen, komt er een moment dat dit ons ervan weerhoudt om ons over te geven aan Gods liefde. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die weten van Gods liefde, maar er nooit op hebben vertrouwd. Ze zijn nooit in geloof uitgestapt om te zeggen: ‘God, hier ben ik. Neem mij zoals ik ben, maak me zoals U wilt dat ik zal zijn. Ik stel geen voorwaarden vooraf, er is geen voorbehoud. Hier ben ik. Dit is mijn antwoord op Uw liefde. Uw liefde was onvoorwaardelijk en zonder condities. Mijn antwoord ben ik zelf: onvoorwaardelijk, zonder condities. Ik ben van U God. Doe met mij zoals U wilt. Ik ben de Uwe.’

Vertrouw ik werkelijk op Gods liefde?

Gebed van de dag

Ja Heer, in die onvoorwaardelijke overgave aan U wil ik leven en steeds meer groeien. Laat mijn leven een loflied voor U zijn, waardoor de wereld om mij heen overtuigd raakt van Uw liefde en goedheid! Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.