Shop Doneer

Op weg naar Pinksteren

Leestijd: 2 min.
De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. (Romeinen 8:16)

Vandaag wil ik graag de aandacht vestigen op een helder, eenvoudig, historisch feit – het is een conclusie die de meeste Bijbelgetrouwe theologen met me delen. Er is qua tijdsperioden een duidelijke, rechtstreekse overeenkomst tussen de bevrijding van Israël uit Egypte en de ervaringen van de vroege christenen.

- Het slachten van het paaslam correspondeert met de dag waarop Jezus stierf.

- De oversteek door de Rode Zee komt overeen met Jezus' opstanding uit het graf.

- Het ontvangen van de Wet van Mozes op de berg Sinaï, vijftig dagen na het slachten van het paaslam, komt overeen met de uitstorting van de Heilige Geest met pinksteren.

Ik leg dit uit, omdat als je bent bevrijd door het bloed van Jezus en één bent met Zijn opstanding, dan heb je daarna twee keuzes: Je kunt naar Sinaï gaan, of naar pinksteren. Veel mensen kiezen voor Sinaï – ze keren terug onder de Wet. Zij ontvangen de geest van slavernij, die opnieuw tot angst leidt (vers 15). Maar Paulus zegt: 'U heeft niet ontvangen de geest van slavernij; die opnieuw tot angst leidt. Maar U hebt ontvangen de Geest van adoptie, die je vertelt dat je een kind van God bent.' Kies bewust om te leven vanuit pinksteren, en de slavernij aan de Wet achter je te laten!

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat ik Uw kind ben. Ik spreek uit dat ik niet de geest van slavernij heb ontvangen om opnieuw te leven in angst of ik het wel goed doe. Dank U voor de Geest van adoptie, die me vertelt dat ik Uw kind ben en dat Uw Geest me leidt. Door Uw Geest zeg ik: Papa Vader. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.