Shop Doneer

Op weg naar volwassenheid

Leestijd: 2 min.

De 'laten wij'-oproep van deze week, het streven naar volwassenheid, is zeer toepasselijk voor de Nieuwtestamentische Hebreeën, omdat ze er namelijk niet naar leefden. Eigenlijk vertrouwden ze erg op hun bijzondere voorrechten en bleven daarin hangen. Ze waren eigenlijk gewoon lui geworden en namen dingen als vanzelfsprekend aan. De briefschrijver spreekt hen aan:

Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de ​gerechtigheid, want hij is een ​kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. (Hebreeën 5:11-14)

De schrijver stelt hier vast dat de Hebreeën niet meer waren dan geestelijke baby's. Maar eigenlijk hadden ze helemaal het recht niet om nog op dat lage geestelijke niveau te zitten. Al jarenlang hadden ze zoveel gelegenheid gekregen om te groeien, dat ze al lang volwassen hadden moeten zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief legt ook uit wat de enige weg is naar die volwassenheid. We moeten onszelf trainen in onderscheiding tussen goed en kwaad. Onze groei naar volwassenheid op het pad van rechtvaardig leven stimuleren we door onszelf voortdurend te oefenen. Dat gaat niet vanzelf; er is discipline voor nodig. Niet voor niets was de eerste stap 'ijver'. In mijn ervaring is onderscheiding een van de grote noden in de Kerk vandaag. Zelfs grote christelijke gemeenten zijn vaak niet in staat om onderscheid te maken tussen wat geestelijk en Bijbels is en wat slechts een vleselijk toneelspel is dat voortkomt uit de ziel. De enige weg is onszelf te trainen door voortdurend 'gebruik' – dus door stap voor stap onze geestelijke zintuigen te oefenen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij vooruit helpt. Ik beloof dat ik niet zal bouwen op mijn bijzondere voorrechten of daarin zal rusten, maar dat ik mezelf train in onderscheiding tussen goed en kwaad, om te groeien in volwassenheid. Ik zal streven naar volwassenheid. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.