Shop Doneer

Op weg naar volwassenheid

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal streven naar volwassenheid
De 'laten wij'-oproep van deze week, het streven naar volwassenheid, is zeer toepasselijk voor de nieuwtestamentische Hebreeën, omdat ze er namelijk niet naar leefden. Eigenlijk vertrouwden ze erg op hun bijzondere voorrechten en bleven daarin hangen. Ze waren eigenlijk gewoon lui geworden en namen dingen als vanzelfsprekend aan. De briefschrijver spreekt hen aan:
Hierover hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de eerste beginselen van de woorden van God. U blijkt melk nodig te hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die met melk gevoed wordt, heeft geen ervaring om het woord van de gerechtigheid te verstaan, want hij is een kind. Maar vast voedsel is er voor de volwassenen, die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. (Hebreeën 5:11-14)
De schrijver stelt hier vast dat de Hebreeën niet meer waren dan geestelijke baby's. Maar eigenlijk hadden ze helemaal het recht niet om nog op dat lage geestelijke niveau te zitten. Al jarenlang hadden ze zoveel gelegenheid gekregen om te groeien, dat ze al lang volwassen hadden moeten zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief legt ook uit wat de enige weg is naar die volwassenheid. We moeten onszelf trainen in onderscheiding tussen goed en kwaad. Onze groei naar volwassenheid op het pad van rechtvaardig leven stimuleren we door onszelf voortdurend te oefenen. Dat gaat niet vanzelf; er is discipline voor nodig. Niet voor niets was de eerste stap 'ijver'.
In mijn ervaring is onderscheiding een van de grote noden in de Kerk vandaag. Zelfs grote christelijke gemeenten zijn vaak niet in staat om onderscheid te maken tussen wat geestelijk en Bijbels is en wat slechts een vleselijk toneelspel is dat voortkomt uit de ziel. De enige weg is onszelf te trainen door voortdurend 'gebruik' - dus door stap voor stap onze geestelijke zintuigen te oefenen.

Dank U Heer, dat U mij vooruit helpt. Ik proclameer dat ik niet zal bouwen op mijn bijzondere voorrechten of daarin zal rusten, maar dat ik mezelf train in onderscheiding tussen goed en kwaad, om te groeien in volwassenheid. Ik zal streven naar volwassenheid. Amen.