Shop Doneer

Opdat het u welga!

Leestijd: 2 min.
De afgelopen weken hebben we gekeken naar één van de meest zegenrijke principes die we ons als christen kunnen eigen maken: 'luisterend luisteren naar God'. In alle perioden van de geschiedenis is het één van Gods hoogste prioriteiten geweest dat Zijn kinderen leren Zijn stem te verstaan, zoals schapen luisteren naar hun herder. Dit betekent ook dat we andere, valse stemmen herkennen en afwijzen. We zagen dat dit luisteren naar God niet in de eerste plaats gebeurt met onze natuurlijke oren, maar dat ons hart hierin getraind moet worden. Bewuste aandacht, nederigheid, een onverdeeld hart, stilte en tijd, zijn belangrijke voorwaarden om Gods stem te leren verstaan. Ook zagen we dat God, als Hij ons bereikt op persoonlijk niveau, soms niet aanwezig is in het spectaculaire en de grootste manifestatie van bovennatuurlijke kracht, maar in de zachte fluistering. Als we die ervaren - die stille fluistering van onze hemelse Vader in ons denken - dan ontvangen we nieuwe kracht en nieuwe richting. Omdat God voornamelijk spreekt in ons denken, is het belangrijk onze gedachten te toetsen, zodat we weten dat het inderdaad de Heer is die spreekt. Hierbij moeten we kijken naar drie maatstaven:
  1. Is het in lijn met Gods Woord?
  2. Bevestigen de omstandigheden datgene wat ik meen te verstaan?
  3. Ervaar ik Gods vrede erover?
Zeker als we Gods spreken zoeken in een richtingverandering in ons leven, dan is het belangrijk nog een Bijbelse toetsing toe te passen: onze medegelovigen. Goede, gezonde relaties zijn hierin essentieel. Drie relaties noemt de Bijbel hierin specifiek: de relatie met leiders die God in ons leven heeft aangesteld, de relatie tussen echtgenoten en de relatie tussen ouders en hun kinderen. Nu we al deze dingen hebben geleerd, zijn we uitgedaagd om in een nieuw soort relatie te treden met onze hemelse Vader. Met de inspirerende opdracht uit Jeremia 7:23 sluiten we onze studie af: Maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga. In Jeremia 42:6 wordt dit bevestigd:Hetzij goed, hetzij kwaad, naar de stem van de Here, onze God, tot wie wij u zenden, zullen wij luisteren, opdat het ons welga, wanneer wij naar de stem van de Here, onze God, luisteren. (NBG) En bedenk hierbij wat we eerder zagen: Horen betekent bij God automatisch ook gehoorzamen - dus doen wat Hij zegt! Maar wat een belofte valt ons dan ten deel! Onze Vader, de herder van onze ziel, belooft ons dat het goed met ons zal gaan, als we horen naar Zijn stem en onze weg daar naar inrichten!


Hemelse Vader, dat is wat ik met mijn hele hart wil. Ik wil luisteren naar Uw stem en doen wat U zegt. Maak dat Uw Woord rijkelijk in mij woont en ik voortdurend hoor naar Uw stem, zodat het mij welgaat.
Amen.